سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای تحریمهای سازمان ملل
ظریف: اروپا با فروش شرافت خود هم نتوانسته جلوی حرص و طمع ترامپ را بگیرد العالم فارسی  ۱۳۹۸/۱۱/۲

است که در صورت طی کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران منتهی خواهد شد.با این حال دیپلماتهای اروپایی مدعی هستند که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته‌ای از طریق بحث و رایزنی با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام و نه بازاعمال تحریمهای سازمان ملل است.فارس ...

ظریف: اروپا، بقایای برجام را به ترامپ فروخت العالم فارسی  ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

است که در صورت طی کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران منتهی خواهد شد.با این حال دیپلماتهای اروپایی مدعی هستند که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته‌ای از طریق بحث و رایزنی با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام است، نه بازاعمال تحریمهای سازمان ملل.*مکانیسم ماشه چیست؟مکان...

جوزپ بورل: جایگزینی برای توافق هسته‌ای ایران وجود ندارد اقتصاد ایران آنلاین  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

است که در صورت طی کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران منتهی خواهد شد. با این حال دیپلماتهای اروپایی مدعی هستند که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته‌ای از طریق بحث و رایزنی با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام است، نه بازاعمال تحریمهای سازمان ملل. در حقیقت منظور از مکا...

انگلیس، فرانسه و آلمان مکانیسم حل اختلاف برجام را فعال کردند العالم فارسی  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

است که در صورت طی کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران منتهی خواهد شد. با این حال دیپلماتهای اروپایی مدعی هستند که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته‌ای از طریق بحث و رایزنی با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام است، نه بازاعمال تحریمهای سازمان ملل. در برجام دو بند به سا...

اروپا به دنبال تحریم ایران؟ آفتاب نیوز  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

است که در صورت طی کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران منتهی خواهد شد.با این حال دیپلماتهای اروپایی مدعی هستند که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته‌ای از طریق بحث و رایزنی با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام است، نه بازاعمال تحریمهای سازمان ملل. ...

انگلیس، فرانسه و آلمان مکانیسم حل اختلاف برجام را فعال کردند خبرگزاری فارس  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

انگلیس، فرانسه و آلمان مکانیسم حل اختلاف برجام را فعال کردند است که در صورت طی کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران منتهی خواهد شد.  با این حال دیپلماتهای اروپایی مدعی هستند که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته‌ای از طریق بحث و رایزنی با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام است، نه بازاعمال تحریمهای سازمان ملل.  در برجام دو بند به ساز...

جوزپ بورل: جایگزینی برای توافق هسته‌ای ایران وجود ندارد خبرگزاری فارس  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

است که در صورت طی کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران منتهی خواهد شد.  با این حال دیپلماتهای اروپایی مدعی هستند که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته‌ای از طریق بحث و رایزنی با ایران برای بازگشت به تعهداتش ذیل برجام است، نه بازاعمال تحریمهای سازمان ملل.  در حقیقت منظور از مکان...

ادعای رویترز: آلمان، انگلیس و فرانسه تصمیم به استفاده از مکانیسم حل اختلاف برجام گرفته‌اند العالم فارسی  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

است که در صورت طی کردن کامل مراحل، به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران منتهی خواهد شد. با این حال دیپلماتهای اروپایی مدعی هستند که هدف این تصمیم حفظ توافق هسته‌ای از طریق بحث و رایزنی با ایران است و نه بازاعمال تحریمهای سازمان ملل. فارس ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان