سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای واحد افزایش
سرعت رشد شاخص بورس کم شد اکو فارس  ۱ هفته پیش

ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۷۷۲ واحد افزایش به ۱۲۶ هزار و ۷۸۷ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۵۱۵ واحد رشد به ۸۴ هزار و ۶۰۸ واحد رسیدند.شاخص آزاد شناور نیز با یک هزار و ۹۳۱ واحد افزایش به رقم ۴۸۵ هزار و ۳۶۲ واحد رسید، شاخص بازار اول ۴۹۵ واحد و شاخص بازار دوم یک هزار و ۶۵۴ واحد افزایش ...

شاخص بورس همچنان بر مدار صعود اقتصاد ایران آنلاین  ۴ هفته پیش

شاخص بورس همچنان بر مدار صعودشاخص کل در بازار بورس امروز (یکشنبه) دو هزار و ۸۶ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۶۹ هزار و ۷۱۸ واحد رسید. به گزارش ایرنا، براساس معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۹۹۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۹۹۳ وا...

شاخص بورس از ۳۵۰ هزار واحد گذشت اقتصاد ایران آنلاین  ۱۳۹۸/۹/۲۷

شاخص بورس از ۳۵۰ هزار واحد گذشتر بازار بورس امروز (‌چهارشنبه) سه هزار و ۴۵۱ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۰ هزار و ۳۲۲ واحد رسید. براساس معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۶۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۵ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۶۶۳ واحد افزایش به ۱۱۰ ...

عبور شاخص بورس از کانال ۳۴۴ هزار واحد اقتصاد ایران آنلاین  ۱۳۹۸/۹/۲۴

ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۵۸۶ واحد افزایش به ۱۰۷ هزار و ۷۷۰ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۳۹۱ واحد رشد به ۷۲ هزار و ۱۳ واحد رسیدند. شاخص آزاد شناور نیز با یک هزار و ۴۹۱ واحد افزایش به رقم ۴۰۷ هزار و ۴۲ واحد رسید، شاخص بازار اول ۱۵۸ واحد و شاخص بازار دوم سه هزار و ۷۸۴ واحد افزایش ...

ادامه رشد شاخص بورس در بازار امروز اقتصاد ایران آنلاین  ۱۳۹۸/۹/۱۸

ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۳۷۹ واحد افزایش به ۱۰۴ هزار و ۱۷۹ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۹۲۲ واحد رشد به ۶۹ هزار و ۶۱۵ واحد رسیدند. شاخص آزاد شناور نیز با سه هزار و ۴۳۸ واحد افزایش به رقم ۳۹۶ هزار و ۷۹۰ واحد رسید، شاخص بازار اول یک هزار و ۶۹۴ واحد و شاخص بازار دوم ۹ هزار و ۴۸۲ وا...

افزایش ۳.۶۳ درصدی نماگر تالار شیشه‌ای شبستان  ۱۳۹۸/۹/۱۷

افزایش ۳.۶۳ درصدی نماگر تالار شیشه‌ایفته دوم آذر ماه سال جاری، شاخص کل هم وزن با ۶.۴۳۱ واحد افزایش معادل ۶.۹۲ درصد به رقم ۹۹.۳۱۲ واحد را به نمایش گذاشت.افزایش شاخص بازار اول و دومهمچنین شاخص بازار اول با ۷.۵۱۰ واحد افزایش به ۲۳۱.۴۱۴ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۶.۱۳۴ واحد افزایش به ۶۶۹.۳۹۷ واحد رسید و به این ترتیب شاخص بازار اول با ۳.۳۵...

رشد شاخص بورس در نخستین روز هفته اقتصاد ایران آنلاین  ۱۳۹۸/۹/۱۶

ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۷۵۰ واحد افزایش به ۱۰۱ هزار و ۶۲ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۱۶۹ واحد رشد به ۶۷ هزار و ۵۳۵ واحد رسیدند. شاخص آزاد شناور نیز با ۶ هزار و ۴۸۵ واحد افزایش به رقم ۳۸۶ هزار و ۹۱۸ واحد رسید، شاخص بازار اول چهار هزار و ۴۸۴ واحد و شاخص بازار دوم ۶ هز...

شاخص بورس ۱۵۲۴ واحد رشد کرد اقتصاد ایران آنلاین  ۱۳۹۸/۹/۱۱

ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۹۹ واحد افزایش به ۹۶ هزار و ۶۱۷ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۶۶ واحد رشد به ۶۴ هزار و ۵۸۹ واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز با یک هزار و ۷۹۴ واحد افزایش به رقم ۳۷۶ هزار و ۲۰۰ واحد رسید، شاخص بازار اول ۸۱۴ واحد و شاخص بازار دوم، چهار هزار و ۴۱۹ واحد افزایش...

شاخص بورس کمتر از یک درصد رشد کرد شبستان  ۱۳۹۸/۸/۲۴

شاخص بورس کمتر از یک درصد رشد کردمنتهی به ۲۲ آبان ماه ۹۸، شاخص کل با یک هزار و ۷۶۱ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۳۰۷ هزار و ۹۴ واحد رسید.شاخص کل هم وزن با ۲ هزار و ۷۶۳ واحد افزایش معادل ۳.۲۲ درصد، رقم ۸۸ هزار و ۴۵۲ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول با یک هزار و ۲۳۴ واحد افزایش به رقم ۲۲۲ هزار و ۶۹۶ واحد رسید و شاخص بازار...

شاخص بورس در ۵ روز معامله چقدر رشد کرد؟ صبحانه آنلاین  ۱۳۹۸/۸/۲۳

شاخص بورس در ۵ روز معامله چقدر رشد کرد؟ هفته منتهی به ‪۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸، شاخص کل با ۱۷۶۱ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۳۰۷ هزار و ۹۴ واحد رسید‪.شاخص کل هم‌وزن با ۲۷۶۳ واحد افزایش معادل ۳.۲۲ درصد، رقم ۸۸ هزار و ۴۵۲ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول با ۱۲۳۴ واحد افزایش به رقم ۲۲۲ هزار و ۶۹۶ واحد رسید و شاخص بازار دوم با ۳۷۸۶ وا...

شاخص بورس در ۵ روز معامله چقدر رشد کرد؟ اکو فارس  ۱۳۹۸/۸/۲۳

هفته منتهی به ‪۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸، شاخص کل با ۱۷۶۱ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۳۰۷ هزار و ۹۴ واحد رسید‪.شاخص کل هم‌وزن با ۲۷۶۳ واحد افزایش معادل ۳.۲۲ درصد، رقم ۸۸ هزار و ۴۵۲ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول با ۱۲۳۴ واحد افزایش به رقم ۲۲۲ هزار و ۶۹۶ واحد رسید و شاخص بازار دوم با ۳۷...

تعطیلات حجم معاملات بورس را کاهش داد اقتصاد ایران آنلاین  ۱۳۹۸/۸/۱۰

ملات هفته منتهی به ۸ آبان ماه ۹۸، شاخص کل با ۳۸۵۳ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۳۳۹ هزار و ۶۶۱ واحد رسید. شاخص کل هم وزن با ۳۷۳۷ واحد افزایش معادل ۴.۶۲ درصد به رقم ۸۴۵۶۲ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول با ۲۶۱۸ واحد افزایش به رقم ۲۲۵ هزار و ۸۷۵ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۸۶۵۹...

بورس دوباره جان گرفت صبحانه آنلاین  ۱۳۹۸/۸/۶

بورس دوباره جان گرفتو ستد شد.همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۷۸۶ واحد افزایش به ۸۱ هزار و ۹۴۸ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۱۹۵ واحد رشد به ۵۴ هزار و ۸۱۶ واحد رسیدند.شاخص آزاد شناور نیز با بیش از چهار هزار واحد افزایش به رقم ۳۴۸ هزار و ۸۸ واحد رسید، شاخص بازار اول یک هزار و ۷۲۶ واحد و شاخص بازار دوم پنج ه...

بورس دوباره جان گرفت آفتاب نیوز  ۱۳۹۸/۸/۶

و ستد شد.همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۷۸۶ واحد افزایش به ۸۱ هزار و ۹۴۸ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۱۹۵ واحد رشد به ۵۴ هزار و ۸۱۶ واحد رسیدند.شاخص آزاد شناور نیز با بیش از چهار هزار واحد افزایش به رقم ۳۴۸ هزار و ۸۸ واحد رسید، شاخص بازار اول یک هزار و ۷۲۶ واحد و شاخص بازار دوم پنج ه...

تقویت رونق بورس در هفته دوم مهر ماه ۹۸ شبستان  ۱۳۹۸/۷/۱۳

تقویت رونق بورس در هفته دوم مهر ماه ۹۸۱۰ مهرماه ۹۸ باعث شد تا شاخص کل بورس با با ۲۰.۲۴۳ واحد افزایش معادل ۳.۷۲ درصد به رقم ۳۲۶.۱۱۷ واحد برسد.رشد ۵.۳۱ درصدی شاخص کل هم وزنبر اساس این گزارش، شاخص کل هم وزن با ۴۸۵۷ واحد افزایش معادل ۵.۳۱ درصد به رقم ۹۶.۴۰۸ واحد را به نمایش گذاشت.افزایش همزمان نماگر بازار اول و دومجزییات این آمار نشان می...

شاخص ۲۰ واحد افزایش را ثبت کرد بورس نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۰

یوز، شاخص بورس تهران در آخرین روز کاری هفته با ۲۰ واحد افزایش عدد ۳۲۶ هزار و ۱۱۷ واحد را ثبت کرد. شاخص هم وزن نیز به رقم ۹۶ هزار و ۴۲۱ واحد رسید. شاخص بازار اول به کانال ۲۳۶ هزار واحدی وارد شد و شاخص بازار دوم نیز عدد ۶۶۳ هزار و ۸۷۷ واحد را ثبت کرد. امروز آیفکس نیز عدد ۴۲۷۲ واحد را ثبت کرد.همچنین، ا...

کاهش ۸.۶۶ درصدی ارزش کل معاملات بورس شبستان  ۱۳۹۸/۷/۶

کاهش ۸.۶۶ درصدی ارزش کل معاملات بورسملات هفته منتهی به ۳ مهرماه ۹۸، شاخص کل با ۲۰.۲۴۳ واحد افزایش نسبت به هفته قبل با ۶.۸۸ درصد افزایش به رقم ۳۱۴.۴۰۹ واحد رسید.رشد ۸ درصدی شاخص کل هم وزنبر اساس این گزارش، شاخص کل هم وزن با ۸.۶۷ درصد به رقم ۹۱.۵۵۱ واحد را به نمایش گذاشت.افزایش همزمان شاخص بازار اول و دوماز سویی دیگر، شاخص بازار اول ب...

۵ روز رشد مداوم برای بورس‌بازان آفتاب نیوز  ۱۳۹۸/۷/۵

منتهی به سوم مهرماه ۹۸، شاخص کل با ۲۰ هزار و ۲۴۳ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به تراز ۳۱۴ هزار و ۴۰۹ واحد رسید.شاخص کل هم وزن با ۷۳۰۳ واحد افزایش رقم ۹۱۵۵۱ واحدی را تجربه کرد.شاخص بازار اول با ۱۴ هزار و ۴۴۱ واحد افزایش به رقم ۲۲۸ هزار و ۶۶۵ واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۴۲ هزار و ۳۸۱ واحد افزای...

شاخص بورس در کانال 311 هزار واحد شبکه ایران  ۱۳۹۸/۷/۱

و ۴۷۱ واحدی ایستاد.همچنین شاخص کل هم وزن با ۲۱۶۸ واحد افزایش رقم۹۰ هزار و ۱۸ واحدی را تجربه کرد. در عین حال شاخص آزاد شناور با ۱۰ هزار و ۱۰۱ واحد افزایش عدد ۳۵۸ هزار و ۷۰۱ واحدی را پشت سر گذاشت.در این میان شاخص بازار اول ۶۷۴۹ واحد افزایش یافت و شاخص بازار دوم با رشد ۱۹۱۴ واحدی رو به رو شد.صنایع پتر...

بورس به اوج تاریخی رسید صبحانه آنلاین  ۱۳۹۸/۷/۱

بورس به اوج تاریخی رسید و ۴۷۱ واحدی ایستاد.همچنین شاخص کل هم وزن با ۲۱۶۸ واحد افزایش رقم۹۰ هزار و ۱۸ واحدی را تجربه کرد. در عین حال شاخص آزاد شناور با ۱۰ هزار و ۱۰۱ واحد افزایش عدد ۳۵۸ هزار و ۷۰۱ واحدی را پشت سر گذاشت.در این میان شاخص بازار اول ۶۷۴۹ واحد افزایش یافت و شاخص بازار دوم با رشد ۱۹۱۴ واحدی رو به رو شد.صنایع پتر...

شاخص بورس افزایش و ارزش معاملات کاهش یافت شبستان  ۱۳۹۸/۶/۲۳

شاخص بورس افزایش و ارزش معاملات کاهش یافتات هفته منتهی به ۲۰ شهریورماه ۹۸، شاخص کل با ۹۷۵۲ واحد افزایش نسبت به هفته قبل معادل ۳.۳۶ درصد افزایش به ۲۹۹.۹۳۱ واحد رسید اما در عین حال ارزش کل معاملات و تعداد داد و ستدها با کاهش روبرو شوند. رشد ۵.۴۲ درصد شاخص کل هم وزنبر اساس این گزارش، در این دوره زمانی، شاخص کل هم وزن با ۴۲۹۶ واحد افزایش معادل...

رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس در نخستین هفته شهریور اقتصاد ایران آنلاین  ۱۳۹۸/۶/۹

رشد ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس در نخستین هفته شهریور شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با ۱۲۵۴۷ واحد افزایش، معادل ۴.۷۱ درصد رشد کرد. به گزارش تسنیم، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در نخستین هفته معاملاتی شهریورماه امسال تعداد 24055 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 80572 میلیارد ریال در بیش از 2 میلیون و 27 هزار دفعه مورد معامله قرار گرف...

ارزش معاملات در بورس تهران ۴۱.۴ درصد افزایش یافت اکو فارس  ۱۳۹۸/۶/۸

ته منتهی به ۶ شهریور ۹۸، شاخص کل با ۱۲ هزار و ۵۴۷ واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم ۲۷۸ هزار و ۶۷۴ واحد رسید.شاخص کل هم وزن با ۴ هزار و ۷۹۰ واحد افزایش معادل ۶.۶۴ درصد به رقم ۷۲ هزار و۱۲۵ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول با ۹ هزار و ۱۶۷ واحد افزایش به رقم ۲۰۲ هزار و ۵۳۴ واحد دست یافت و شاخص ...

رشد 5.1 درصدی شاخص بورس تهران در مرداد/معامله 215 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار خبرگزاری فارس  ۱۳۹۸/۶/۲

رشد 5.1 درصدی شاخص بورس تهران در مرداد/معامله 215 هزار میلیارد ریال اوراق بهادارعاملات مرداد ماه 98،  شاخص کل بورس تهران با 13070 واحد افزایش نسبت به تیر 98، به رقم 266127 واحد رسید  که 17 / 5 درصد افزایش را نشان می‌دهد. شاخص بازار اول با 6830 واحد افزایش به رقم 193368 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 38453 واحد افزایش عدد 541406 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 66 / 3 درصد ...

شاخص بورس تهران صعودی شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱

شاخص بورس تهران صعودی شدیوز، شاخص کل (هم وزن) بورس تهران با یک هزار و ۶۵۹ واحد افزایش به ۷۲ هزار و ۱۲۵ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۱۱۲ واحد رشد به ۴۸ هزار و ۳۳۹ واحد رسیدند.شاخص آزاد شناور نیز سه هزار ۹۳۰ واحد افزایش به رقم ۳۰۳ هزار و ۷۶۳ واحد رسید، شاخص بازار اول یک هزار و ۷۷۴ واحد و شاخص بازار دوم هشت هزار و ۸...

ورود شاخص بورس به کانال ۲۶۶ هزار واحد اقتصاد ایران آنلاین  ۱۳۹۸/۵/۳۰

ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۶۵۹ واحد افزایش به ۷۲ هزار و ۱۲۵ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۱۱۲ واحد رشد به ۴۸ هزار و ۳۳۹ واحد رسیدند. شاخص آزاد شناور نیز سه هزار ۹۳۰ واحد افزایش به رقم ۳۰۳ هزار و ۷۶۳ واحد رسید، شاخص بازار اول یک هزار و ۷۷۴ واحد و شاخص بازار دوم هشت هزار و ...

شاحص بورس تهران افزایش یافت مرور نیوز  ۱۳۹۸/۵/۲۶

شاحص بورس تهران افزایش یافتنوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۶۶۷ واحد افزایش به ۶۸ هزار و ۹۳۹ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۴۴۷ واحد رشد به ۴۶ هزار و ۲۰۴ واحد رسید.شاخص آزاد شناور نیز یک هزار و ۵۱۶ واحد افزایش به رقم ۲۹۷ هزار و ۹۲۷ واحد رسید، شاخص بازار اول ۱۸۱ واحد افزایش و شاخص بازار دوم ۷۳۲ واحد کاهش داشت.علاوه ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان