سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای محور غرب
وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح ۲۰ آبان اعلام شد مرور نیوز  ۳ روز پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح ۲۰ آبان اعلام شداه های تهران در صبح روز دوشنبه 20 آبان اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از بهار، محور غرب به شرق بزرگراه همت از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از پل جوادیه ب...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در ۱۹ آبان اعلام شد مرور نیوز  ۴ روز پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در ۱۹ آبان اعلام شداه های تهران در صبح روز یکشنبه 19 آبان اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از تیموری، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از ...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 18 آبان مرور نیوز  ۵ روز پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 18 آبانراهور درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از اندیشه، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از چراغ...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 14 آبان مرور نیوز  ۲ هفته پیش

وضعیت ترافیکی  بزرگراه های تهران در صبح 14 آبانتهران در صبح روز سه‌شنبه، 14 آبان اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه همت از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از اندیشه، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از چراغ...

تشریح وضعیت ترافیکی امروز بزرگراه‌های پایتخت ایلنا  ۲ هفته پیش

تشریح وضعیت ترافیکی امروز بزرگراه‌های پایتخت تهران در صبح روز سه‌شنبه، چهاردهم آبان گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از اندیشه، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از چراغ...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 آبان مرور نیوز  ۲ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 آبانبزرگراه های تهران در صبح روز دوشنبه، 13 آبان گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از خروجی فرحزادی، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از تیموری، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 12 آبان مرور نیوز  ۲ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 12 آبان بزرگراه های تهران در صبح روز یکشنبه 12 آبان گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از اندیشه، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از چراغ...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 11 آبان مرور نیوز  ۲ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 11 آبانگراه های تهران در صبح روز شنبه 11 آبان اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه همت از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از اندیشه، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از چراغ...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 8 آبان اعلام شد مرور نیوز  ۳ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 8 آبان اعلام شده های تهران در صبح روز چهارشنبه 8 آبان اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه همت از پردیسان، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از یادگار امام (ره)، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از خروجی فرحزادی، مسیر غرب به شرق آزادی از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است...

ترافیک در محورهای غرب به شرق بزرگراه همت، حکیم و هاشمی رفسنجانی ایلنا  ۳ هفته پیش

ترافیک در محورهای غرب به شرق بزرگراه همت، حکیم و هاشمی رفسنجانیاهی شهر تهران در صبح روز چهارشنبه، هشتم آبان گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از پردیسان، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از یادگار امام (ره)، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از خروجی فرحزادی، مسیر غرب به شرق آزادی از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از 9دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است....

وضعیت ترافیکی امروز معابر بزرگراهی پایتخت شبستان  ۳ هفته پیش

وضعیت ترافیکی امروز معابر بزرگراهی پایتخترگراهی شهر تهران در صبح روز دوشنبه، ششم آبان گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از خروجی فرحزادی، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از تیموری، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب...

وضعیت ترافیکی امروز معابر بزرگراهی پایتخت ایلنا  ۳ هفته پیش

وضعیت ترافیکی امروز معابر بزرگراهی پایتخترگراهی شهر تهران در صبح روز دوشنبه، ششم آبان گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از خروجی فرحزادی، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از تیموری، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب...

وضعیت ترافیکی معابر تهران در صبح 20 مهر اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۲۰

وضعیت ترافیکی معابر تهران در صبح 20 مهر اعلام شدتهران در صبح روز شنبه، 20 مهر‌ماه اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از کبیری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از تیموری، مسیر غرب به شرق آزادی از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی ب...

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران شبستان  ۱۳۹۸/۷/۱۷

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهرانرباره وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی...

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران صبا ایران  ۱۳۹۸/۷/۱۷

رباره وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با ح...

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران ایلنا  ۱۳۹۸/۷/۱۷

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهرانرباره وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 15 مهرماه اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۵

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 15 مهرماه اعلام شدهای تهران در صبح روز دوشنبه، 15 مهرماه اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه همت از سردار کبیری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از تیموری، مسیر غرب به شرق آزادی از دانشگاه شریف و در مسیر جنوب به شمال نو...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 مهر اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۳

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 مهر اعلام شده های تهران در صبح روز شنبه، 13 مهرماه اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از خروجی جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب ...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 10 مهر مشخص شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۰

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 10 مهر مشخص شدراه های تهران در صبح روز چهارشنبه، 10 مهرماه گفت: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از اشرفی اصفهانی، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از خروجی جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به ش...

آخرین وضعیت ترافیک معابر بزرگراهی پایتخت ایلنا  ۱۳۹۸/۷/۱۰

آخرین وضعیت ترافیک معابر بزرگراهی پایتخت تهران در صبح روز چهارشنبه، دهم مهرماه اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از اشرفی اصفهانی، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از خروجی جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به شم...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 9 مهر اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۹

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 9 مهر اعلام شدهران در صبح روز سه‌شنبه، 9 مهرماه اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از دانشگاه شریف و در مسیر جنوب به شمال نواب از ...

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز 7 مهر مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۷

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز 7 مهر های تهران در صبح روز یک‌شنبه، 7 مهرماه گفت: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از کبیری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از تیموری، مسیر غرب به شرق آزادی از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از 9دی با...

آخرین وضعیت ترافیکی تهران در صبح 6 مهر مشخص شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۶

آخرین وضعیت ترافیکی تهران در صبح 6 مهر مشخص شد های تهران در صبح روز شنبه (6 مهر ماه) اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از اشرفی اصفهانی، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از خروجی جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از استاد معین و در مسیر جنوب به ...

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز دوم مهر مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۲

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز دوم مهر های تهران در صبح روز سه‌شنبه، 2 شهریور گفت: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از خروجی جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نو...

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی تهران در 24 شهریورماه مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۲۴

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی تهران در 24 شهریورماههران در صبح روز یکشنبه 24 شهریور‌ اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از کبیری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از تیموری، مسیر غرب به شرق آزادی از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی ب...

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت خبرگزاری برنا  ۱۳۹۸/۶/۲۳

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت در صبح روز ‌شنبه، بیست و سوم شهریورماه گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از خروجی جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نوا...

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت خبرگزاری برنا  ۱۳۹۸/۶/۲۰

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتختر تهران در صبح روز چهارشنبه، بیستم شهریورماه گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از خروجی جناح و در مسیر جنوب به شمال نواب از پل هلال احمر با حجم بار ترا...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۷

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران اعلام شدرگراه های تهران در صبح روز یکشنبه، 17 شهریور گفت: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از کبیری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از پل هلال ا...

وضعیت ترافیکی معابر تهران در 13 شهریور اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۳

وضعیت ترافیکی معابر تهران در 13 شهریور اعلام شدراه های تهران در صبح روز چهارشنبه، 13 شهریور گفت: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از خروجی تیموری و در مسیر جنوب به شمال نواب از پل هلال احمر با حجم بار ت...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 12 شهریور مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۲

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 12 شهریورهران در صبح سه‌ شنبه 12 شهریورماه اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از خروجی جناح، مسیر غرب به شرق آزادی از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نوا...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان