سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای جرم
توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاه جام نیوز  ۱۳۹۸/۵/۲۹

توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاهدم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است.این وکیل دادگستری افزود: قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و ...

توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاه سرپوش  ۱۳۹۸/۵/۲۹

توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاهدم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است.این وکیل دادگستری افزود: قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و ...

توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاه صبحانه آنلاین  ۱۳۹۸/۵/۲۹

توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاهدم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است.این وکیل دادگستری افزود: قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و ...

توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاه شبکه ایران  ۱۳۹۸/۵/۲۹

دم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است.این وکیل دادگستری افزود: قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و ...

توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاه تسنیم  ۱۳۹۸/۵/۲۹

توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاهدم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است.این وکیل دادگستری افزود: قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و ...

توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاه اکو فارس  ۱۳۹۸/۵/۲۹

دم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است.این وکیل دادگستری افزود: قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و ...

توضیح وکیل نجفی درباره علت اعتراض به حکم دادگاه آفتاب نیوز  ۱۳۹۸/۵/۲۹

دم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است.این وکیل دادگستری افزود: قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و ...

واکنش اعضای شورای شهر تهران به فیلم آزار و اذیت سگ‌ها مرور نیوز  ۱۳۹۸/۵/۲۹

واکنش اعضای شورای شهر تهران به فیلم آزار و اذیت سگ‌هاسارت با وجود ممانعت و پایش شورا و شهرداری، تخلف و جرم است و شورای پنجم و شهرداری تهران نسبت به مسئله بی‌تفاوت نیستند و با جرم، مجرم، ناظر بی‌کفایت و واحد سازمانی که زمینه‌ساز تداوم قرارداد با شرکت و یا فرد مجرم بوده با قاطعیت برخورد می‌شود.مجید فراهانی نیز در توییتر خود نوشت:&laq...

6 سال زندان برای یک زوج فرانسوی به جرم سرقت ماسه‌های ساحل چند ثانیه  ۱۳۹۸/۵/۲۹

6 سال زندان برای یک زوج فرانسوی به جرم سرقت ماسه‌های ساحلا به عنوان سوغاتی به خانه ببرند و به هیچ عنوان از جرم بودن این اقدام آگاهی نداشته‌اند.مطابق قانون ماسه‌های موجود در سواحل این جزیره جزء اموال عمومی به شمار می‌رود و انتقال آن جرم محسوب می‌شود. بر این اساس، زوج فرانسوی به جرم سرقت اموال عمومی می‌توانند به یک تا ۶ سال زندان محکوم شوند.البته طبق قانون ...

درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت برای رسیدگی به پرونده تخلف در هفت سنگان خبرگزاری فارس  ۱۳۹۸/۵/۲۸

درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت برای رسیدگی به پرونده تخلف در هفت سنگانطی نامه به شماره 111-198-در مورخ 09/04/1398 اعلام جرمی در موضوع تعرض به منابع کشاورزی و اراضی مزروعی تصرف شده به دست قضات و کارکنان دادگستری و برخی دیگر از مسئولان استان قزوین و بستگان آنان را منتشر و به قوه قضاییه تقدیم کرد. در این اعلام جرم، تغییر غیرقانونی کاربری این اراضی و تبدیل آنها به ویلا بر...

نامه‌ احمد توکلی به محسنی‌اژه‌ای درباره تخلفات پرونده هفت‌سنگان قزوین سرپوش  ۱۳۹۸/۵/۲۸

نامه‌ احمد توکلی به محسنی‌اژه‌ای درباره تخلفات پرونده هفت‌سنگان قزوینطی نامه به شماره ۱۱۱-۱۹۸-در مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۸ اعلام جرمی در موضوع تعرض به منابع کشاورزی و اراضی مزروعی تصرف شده به دست قضات و کارکنان دادگستری و برخی دیگر از مسئولان استان قزوین و بستگان آنان را منتشر و به قوه قضاییه تقدیم کرد. در این اعلام جرم، تغییر غیرقانونی کاربری این اراضی و تبدیل آنها به ویلا بر...

نامه‌ احمد توکلی به محسنی‌اژه‌ای درباره تخلفات پرونده هفت‌سنگان قزوین تسنیم  ۱۳۹۸/۵/۲۸

نامه‌ احمد توکلی به محسنی‌اژه‌ای درباره تخلفات پرونده هفت‌سنگان قزوینطی نامه به شماره 111-198-در مورخ 09/04/1398 اعلام جرمی در موضوع تعرض به منابع کشاورزی و اراضی مزروعی تصرف شده به دست قضات و کارکنان دادگستری و برخی دیگر از مسئولان استان قزوین و بستگان آنان را منتشر و به قوه قضاییه تقدیم کرد. در این اعلام جرم، تغییر غیرقانونی کاربری این اراضی و تبدیل آنها به ویلا بر...

واکنش توییتری دو عضو شورای شهر تهران به فیلم آزار و اذیت سگ‌ها آفتاب نیوز  ۱۳۹۸/۵/۲۸

سارت با وجود ممانعت و پایش شورا و شهرداری، تخلف و جرم است و شورای پنجم و شهرداری تهران نسبت به مسئله بی‌تفاوت نیستند و با جرم، مجرم، ناظر بی‌کفایت و واحد سازمانی که زمینه‌ساز تداوم قرارداد با شرکت و یا فرد مجرم بوده با قاطعیت برخورد می‌شود.» ...

بانک مرکزی را نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت به قاچاق متهم کرد/ انتفاع شخصی وجود نداشته خبرگزاری فارس  ۱۳۹۸/۵/۲۸

بانک مرکزی را نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت به قاچاق متهم کرد/ انتفاع شخصی وجود نداشتهن قانون است چرا که در مقررات کیفری باید عنصر مادی جرم روشن باشد. معاون اول محترم قوه قضائیه نیز به این اشکال قانون مجازات اخلالگران اذعان کرده و در مصاحبه مورخ 16/3/97 چنین گفته اند: «با عنایت به اینکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال ۶۹ و اصلاحات بعد در خصوص اخلالگران در نظام اقتصا...

دومین جشنواره تقدیر از آرای جایگزین حبس، تعویقی و تعلیقی برگزار می‌شود تسنیم  ۱۳۹۸/۵/۲۸

دومین جشنواره تقدیر از آرای جایگزین حبس، تعویقی و تعلیقی برگزار می‌شودضایی خبرگزاری تسنیم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در نظر دارد با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان، بازپروری و اصلاح مجرمان و نیز پیشگیری از تکرار جرم و در راستای فرهنگ‌سازی درون سازمانی برای دومین سال متوالی از قضات صادرکننده آرای مرتبط با این هدف، تقدیر و تشکر به عمل آورد.بنا بر این گ...

نجفی چه زمانی از زندان آزاد می‌شود؟ سرپوش  ۱۳۹۸/۵/۲۸

ان، سئوال اصلی اینجا شکل می گیرد که از جنبه عمومی جرم، آیا نجفی باز هم مجازات خواهد شد یا او به زودی از زندان خلاصی می یابد.وکیل محمدعلی نجفی می‌گوید عرف قضایی اقتضا می‌کند به دلیل گذشت اولیای دم، متهم به قتل، با قرار تامین مناسب از زندان آزاد شود. به گفته حمیدرضا گودرزی، دادگاه می‌تواند با فک قرار ...

نجفی چه زمانی از زندان آزاد می‌شود؟ آفتاب نیوز  ۱۳۹۸/۵/۲۸

ان، سئوال اصلی اینجا شکل می گیرد که از جنبه عمومی جرم، آیا نجفی باز هم مجازات خواهد شد یا او به زودی از زندان خلاصی می یابد.وکیل محمدعلی نجفی می‌گوید عرف قضایی اقتضا می‌کند به دلیل گذشت اولیای دم، متهم به قتل، با قرار تامین مناسب از زندان آزاد شود. به گفته حمیدرضا گودرزی، دادگاه می‌تو...

امکان ورود دادستانی به پرونده قتل «نجفی» اکو فارس  ۱۳۹۸/۵/۲۷

دهد، رسیدگی متوقف نمی‌شود.دلیل آن این است که جرم هایی مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری و ...دارای جنبه عمومی هستند و موجب اخلال در نظم عمومی شده و امنیت جامعه را خدشه دار می‌کند.بنابراین در موضوع قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران، چون جرم یک جرم غیرقابل برگشت بوده و جنبه عمومی د...

تمدید ثبت‌نام پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی تا ۱۵ شهریور ایلنا  ۱۳۹۸/۵/۲۷

تمدید ثبت‌نام پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی تا ۱۵ شهریورظام پزشکی در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد، این مطلب را اعلام کرد.الفت با تشریح جوانب قانونی نصب سامانه فروش و ثبت آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور توسط جامعه پزشکی، گفت: نصب این سامانه یعنی رعایت قانون، که این امر منجر به شفافیت در پرداخت مالیاتی و همچنین ارتقا ...

محاکمه‌ام از حداقل ملزومات دادرسی مستقل و بی طرف برخوردار نبود/ حکم یک سال حبس، خود من را هم... خبرگزاری برنا  ۱۳۹۸/۵/۲۷

محاکمه‌ام از حداقل ملزومات دادرسی مستقل و بی طرف برخوردار نبود/ حکم یک سال حبس، خود من را هم شگفت زده کرده است/ حکم صادره قطعی نیست من به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی اعلام جرم کرد و بعد از بازپرسی، دادگاه اوایل مرداد ماه در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد. در دادگاه دفاعیاتم را مطرح کردم و بعد از 3 هفته رای صادر شد و من به یک سال حبس محکوم شدم.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره دفاعیاتش بیان کرد: دفاع من خیلی ساده بود...

تشکیل ۳۹۲ پرونده قمار با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان شبستان  ۱۳۹۸/۵/۲۷

تشکیل ۳۹۲ پرونده قمار با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود. وی درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی...

بازندگان قمارهای اینترنتی شکایت نمی‌کنند سرپوش  ۱۳۹۸/۵/۲۷

بازندگان قمارهای اینترنتی شکایت نمی‌کنند و دستور مقام قضایی با راه‌اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضایی بلوکه می‌شود. وی درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی، قمارهای اینترنتی ن...

فارس من| امکان ورود دادستانی به پرونده قتل «نجفی» خبرگزاری فارس  ۱۳۹۸/۵/۲۷

فارس من| امکان ورود دادستانی به پرونده قتل «نجفی»م بدهد، رسیدگی متوقف نمی‌شود. دلیل آن این است که جرم هایی مثل قتل، سرقت، کلاهبرداری و ...دارای جنبه عمومی هستند و موجب اخلال در نظم عمومی شده و امنیت جامعه را خدشه دار می‌کند. بنابراین در موضوع قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران، چون جرم یک جرم غیرقابل برگشت بوده و جنبه عمومی دارد...

۹ میلیارد تومان پول قمار در فضای مجازی مسدود شد سرپوش  ۱۳۹۸/۵/۲۷

۹ میلیارد تومان پول قمار در فضای مجازی مسدود شد و دستور مقام قضائی با راه‌اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آن‌ها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضایی بلوکه می‌شود.وی متذکر شد: قمار به هر نوعی جرم محسوب شده و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمار‌های اینترنتی نیز جرم است و با مجرمان برا...

70 درصد زندانیان ایران، مرتبط با مواد مخدر هستند چند ثانیه  ۱۳۹۸/۵/۲۷

70 درصد زندانیان ایران، مرتبط با مواد مخدر هستندثال در قانون آمده است اموال قاچاقچیان ناشی از این جرم مصادره می‌شود یعنی همه باید تلاش کنند که ثابت کنند اموال قاچاقچی ناشی از این جرم است اما همه کارشناسان معتقدند باید این موضوع برعکس باشد یعنی قاچاقچی باید ثابت کند که بخشی از اموالش ناشی از این جرم نیست. چرا همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند و ثابت کن...

پلیس فتا هشدار داد صبحانه آنلاین  ۱۳۹۸/۵/۲۶

و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آن‌ها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود.او درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمار‌های اینترنتی نی...

اخاذی با عکس‌های خصوصی دختر جوان صبحانه آنلاین  ۱۳۹۸/۵/۲۶

ئیس پلیس فتای استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری مجرم اینترنتی با انگیزه اغفال و اخاذی خبر داد و گفت: یکی از شیوه‌های کلاهبرداران سایبری، راه‌اندازی کانال‌ها و صفحات وب شخصی با موضوع کسب‌وکار‌های اینترنتی و با هدف فریب کاربران است. زنی با مراجعه به پلیس فتای بندرعباس از مردی به اتهام اخاذی شکایت کرد...

هشدار پلیس فتا نسبت به قمارهای اینترنتی/ سایت‌های شرط بندی مسدود و کاربران مجازات می‌شوند آفتاب نیوز  ۱۳۹۸/۵/۲۶

و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آن‌ها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود.او درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اس...

تشکیل ۳۹۲ پرونده قمار با گردش مالی ۹۶ میلیارد تومان صبا ایران  ۱۳۹۸/۵/۲۶

و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آن‌ها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود.وی درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمار‌های اینترنتی نی...

تشکیل 392 پرونده قمار با گردش مالی بیش از 96 میلیارد تومان خبرگزاری فارس  ۱۳۹۸/۵/۲۶

تشکیل 392 پرونده قمار با گردش مالی بیش از 96 میلیارد تومان و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود. وی درباره وضعیت جرم انگاری قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان