سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای پودرماهی
امنیت غذایی پایدار با پژوهش علمی ایرنا  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

زگان جزو آبزیانی هستند که از آنها بیشتر برای تهیه پودرماهی در کارخانه ها استفاده می شود. به گفته محبی، براساس طرح های ترویجی پژوهشکده خلیج فارس و دریای عمان، با ایجاد عمل آوری فرآورده های بازارپسند می توان مصرف ساردین ماهیان را ارتقا داد. وی در این رابطه به شناسایی و استخراج ترکیبات فعال طبیعی از من...

امنیت غذایی پایدار با پژوهش علمی ایرنا  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

زگان جزو آبزیانی هستند که از آنها بیشتر برای تهیه پودرماهی در کارخانه ها استفاده می شود. به گفته محبی، براساس طرح های ترویجی پژوهشکده خلیج فارس و دریای عمان، با ایجاد عمل آوری فرآورده های بازارپسند می توان مصرف ساردین ماهیان را ارتقا داد. وی در این رابطه به شناسایی و استخراج ترکیبات فعال طبیعی از من...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان