سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای فایرا
چراغ قرمز «فایرا» سبز شد / تصویرسازی رشد در این آلومینیوم‎ساز بورس نیوز  ۱۳۹۸/۲/۲۶

صد کاهش یافته و برخلاف سال 96، درآمد متفرقه عاید «فایرا» شد. بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند پودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی پودر آلومینا، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد. شایان ذک...

چراغ قرمز «فایرا» به سبز شد / تصویرسازی رشد در این آلومینیوم‎ساز بورس نیوز  ۱۳۹۸/۲/۲۶

صد کاهش یافته و برخلاف سال 96، درآمد متفرقه عاید «فایرا» شد. بدلیل وابستگی تولیدات به مواد اولیه و کمکی وارداتی مانند پودر آلومینا و آند، تغییرات نرخ ارز و نرخ شمش آلومینیوم در LME و وضعیت تولید و عرضه تولیدکنندگان اصلی پودر آلومینا، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت دارد. شایان ذک...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان