سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای آزمایی
پایش برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد العالم فارسی  ۴ روز پیش

نرژی اتمی روز دوشنبه بار دیگر گفت روند راستی‌آزمایی اجرای تعهدات ایران ذیل توافق هسته‌ای ادامه دارد.وی که در افتتاحیه نشست سالانه آژانس در وین سخنرانی می‌کرد، در مورد ایران گفت: «در یک سال گذشته، ما به راستی‌آزمایی و پایش اجرای تعهدات مرتبط با هسته‌ای ایران ذیل برنامه ...

فشار آمریکا به آژانس در موضوع ایران جام نیوز  ۲ هفته پیش

فشار آمریکا به آژانس در موضوع ایرانمللی انرژی اتمی و نظام پادمان‌های راستی‌آزمایی آن حمایت می‌کنند، مایه نگرانی عمیق باشد.»در ادامه بیانیه آمریکا آمده است: «به دبیرخانه [آژانس] توصیه می‌کنیم که هرچه زودتر جزئیات بیشتری به شورای حکام گزارش دهد. شورای حکام به جزئیات بیشتری در مورد نگرانی‌های آژانس ن...

فشار آمریکا به آژانس برای موضع‌گیری علیه ایران چند ثانیه  ۲ هفته پیش

فشار آمریکا به آژانس برای موضع‌گیری علیه ایرانانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظام پادمان‌های راستی‌آزمایی آن حمایت می‌کنند، مایه نگرانی عمیق باشد.»در ادامه بیانیه آمریکا آمده است: «به دبیرخانه [آژانس]توصیه می‌کنیم که هرچه زودتر جزئیات بیشتری به شورای حکام گزارش دهد. شورای حکام به جزئیات بیشتری در مورد نگرانی‌های آژانس نیاز دارد. باید فورا به هرگون...

فشار آمریکا به آژانس برای موضع‌گیری علیه ایران اکو فارس  ۲ هفته پیش

مللی انرژی اتمی و نظام پادمان‌های راستی‌آزمایی آن حمایت می‌کنند، مایه نگرانی عمیق باشد.»در ادامه بیانیه آمریکا آمده است: «به دبیرخانه [آژانس] توصیه می‌کنیم که هرچه زودتر جزئیات بیشتری به شورای حکام گزارش دهد. شورای حکام به جزئیات بیشتری در مورد نگرانی‌های آژانس ن...

فشار آمریکا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای موضع‌گیری علیه ایران/جزئیات بیشتری در مورد... آفتاب نیوز  ۲ هفته پیش

مللی انرژی اتمی و نظام پادمان‌های راستی‌آزمایی آن حمایت می‌کنند، مایه نگرانی عمیق باشد.»در ادامه بیانیه آمریکا آمده است: «به دبیرخانه [آژانس] توصیه می‌کنیم که هرچه زودتر جزئیات بیشتری به شورای حکام گزارش دهد. شورای حکام به جزئیات بیشتری در مورد نگرانی‌های آژانس ن...

فشار آمریکا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای موضع‌گیری علیه ایران خبرگزاری فارس  ۲ هفته پیش

فشار آمریکا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای موضع‌گیری علیه ایرانانس بین‌المللی انرژی اتمی و نظام پادمان‌های راستی‌آزمایی آن حمایت می‌کنند، مایه نگرانی عمیق باشد.» در ادامه بیانیه آمریکا آمده است: «به دبیرخانه [آژانس] توصیه می‌کنیم که هرچه زودتر جزئیات بیشتری به شورای حکام گزارش دهد. شورای حکام به جزئیات بیشتری در مورد نگرانی‌های آژانس نیاز دارد. باید فورا به هر...

فروتا: همچنان به برجام متعهد هستیم شبکه ایران  ۲ هفته پیش

گفت که در ایران بیشترین و مهم‌ترین مکانیسم راستی آزمایی در تاریخ را داریم؛ برجام و پادمان‌ها و پروتکل الحاقی اما آژانس اکنون خواستار آن است تا برخی جنبه‌های این مکانیسم‌ها به موقع رسیدگی شود.به گزارش ایسنا، کرونل فروتا در کنفرانسی خبری در پایان روز اول نشست شورای حکام در پاسخ به سوالی درباره سایت ت...

مدیر کل موقت آژانس: ایران باید فورا به سؤالات آژانس پاسخ دهد العالم فارسی  ۲ هفته پیش

;المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت روند راستی‌آزمایی تعهدات برجامی ایران همچنان ادامه دارد و او در سفر به تهران در جریان فعالیت‌های ایران در زمینه تحقیق و توسعه قرار گرفته است.وی که در ابتدای نشست شورای حکام آژانس صحبت می‌کرد، همچنین گفت که ایران باید بدون درنگ به سؤالات این نهاد در زم...

مدیر کل موقت آژانس: ایران باید فورا به سؤالات آژانس پاسخ دهد آفتاب نیوز  ۲ هفته پیش

;المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت روند راستی‌آزمایی تعهدات برجامی ایران همچنان ادامه دارد و او در سفر به تهران در جریان فعالیت‌های ایران در زمینه تحقیق و توسعه قرار گرفته است.وی که در ابتدای نشست شورای حکام آژانس صحبت می‌کرد، همچنین گفت که ایران باید بدون درنگ به سؤالات این نهاد در زم...

مدیر کل موقت آژانس: ایران باید فورا به سؤالات آژانس پاسخ دهد خبرگزاری فارس  ۲ هفته پیش

س بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت روند راستی‌آزمایی تعهدات برجامی ایران همچنان ادامه دارد و او در سفر به تهران در جریان فعالیت‌های ایران در زمینه تحقیق و توسعه قرار گرفته است. وی که در ابتدای نشست شورای حکام آژانس صحبت می‌کرد، همچنین گفت که ایران باید بدون درنگ به سؤالات این نهاد در زمینه همکا...

متن کامل شانزدهمین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی شبستان  ۳ هفته پیش

متن کامل شانزدهمین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران آژانس بین المللی انرژی اتمیمعه به وقت محلی شانزدهمین گزارش درباره راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را منتشر کرد.متن این گزارش به شرح زیر است:شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمیGOV/۲۰۱۹/۳۲۳۰ اوت ۲۰۱۹راستی آزمائی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای ...

متن کامل شانزدهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برجام خبرگزاری برنا  ۳ هفته پیش

متن کامل شانزدهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برجامام مشترک (برجام) و در خصوص موضوعات مرتبط با راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱( ۲۰۱۵ ) شورای امنیت می باشد. این (گزارش) همچنین اطلاعاتی در خصوص موضوعات مالی و مشورت‌ها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک ایجاد شده توسط برجام، ارائه می دهد.B .سابقه۲ . در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ ،چ...

متن کامل گزارش آژانس درباره تعهدات هسته‌ای ایران ذیل برجام تسنیم  ۳ هفته پیش

متن کامل گزارش آژانس درباره تعهدات هسته‌ای ایران ذیل برجامام مشترک (برجام) و در خصوص موضوعات مرتبط با راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه 2231( 2015 ) شورای امنیت می باشد. این (گزارش) همچنین اطلاعاتی در خصوص موضوعات مالی و مشورت‌ها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک ایجاد شده توسط برجام، ارائه می دهد.B .سابقه2 . در تاریخ 14 ژوئیه 2015 ،چ...

متن کامل شانزدهمین گزارش آژانس درباره ایران اکو فارس  ۳ هفته پیش

ژی اتمی امروز (جمعه) شانزدهمین گزارش درباره راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران براساس قطعنامه 2231 شورای امنیت را منتشر کرد.متن این گزارش به شرح زیر است:شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمیGOV/2019/3230 اوت 2019راستی آزمائی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه 2231 (2015) شورای ...

متن کامل شانزدهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

ژی اتمی امروز (جمعه) شانزدهمین گزارش درباره راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران براساس قطعنامه 2231 شورای امنیت را منتشر کرد. متن این گزارش به شرح زیر است: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی GOV/2019/32 30 اوت 2019 راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه 2231 (2015)...

جزئیات مذاکره بارسا و سن‌ژرمن بر سر نیمار برترین ها  ۱۳۹۸/۵/۲۲

خبرگزاری فارس: گیلم بالاگه از جزئیات مذاکره امروز بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن پرده برداشت.امروز طبق خبرهای منتشر شده اریک آبیدال و خاویر بوردانس، مدیر ورزشی و عضو هیئت مدیره باشگاه بارسلونا راهی فرانسه برای مذاکره با پاریس شدند.خبرنگار اسپانیایی در صفحه شخصی خود از چند نکته در خصوص انتقال نیمار...

سرنوشت یارانه نقدی چه خواهد شد؟! پام نیوز  ۱۳۹۸/۵/۱۷

سرنوشت یارانه نقدی چه خواهد شد؟!لت نیز در توضیحاتی به غربالگری یا همان راستی‌آزمایی اشاره و تأکید کرده است «قطعاً پرداخت یارانه به تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، ادامه می‌یابد و ما هم به تدریج وظایف قانونی خود را انجام می‌دهیم و اگر اطلاعات خلافی ثبت شده باشد به آن رسیدگی می‌کنیم و در این راستا...

آزمایی آزمایی تحت موافقت آزمایی پایبندی ایران آزمایی آژانس انرژی اتمی
آزمایی نیز آزمایی عدم انحراف آزمایی انحراف نداشتن آزمایی اجرای برجام ادامه
آزمایی اجرای آزمایی مستقل ادامه آزمایی موجودی فیزیکی آزمایی های ادبیات فارسی3
آزمایی فهرست آزمایی تعهدات هسته آزمایی اطلاعات طراحی آزمایی فهرست اقلام فیزیکی
آزمایی رفتار آزمایی درحال بررسی آزمایی ادعای حقوق بشر آزمایی آمار تولید محصولات
آزمایی پادمان آزمایی فهرست اقلام آزمایی های زبان فارسی آزمایی اجرای تعهدات ایران
آزمایی برنامه آزمایی عملکرد تجار آزمایی های ادبیات اول آزمایی برای تکمیل ساختمان
آزمایی بالینی آزمایی طرح اطلاعات آزمایی فعالیت های هسته آزمایی طرح اطلاعات اقتصادی
آزمایی اطلاعات آزمایی اقلام فیزیکی آزمایی نیاز داریم چراکه آزمایی ادبیات اول دبیرستان
آزمایی کرده است آزمایی اجرای تعهدات آزمایی های ادبیات فارسی آزمایی اطلاعات هویتی خانوارها
آزمایی برای کمک
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان