سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای بهارآزادی
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/22 تسنیم  ۴ هفته پیش

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/07/22شته به‌حساب می‌آید.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید3 میلیون و 962 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم3 میلیون و 959 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 27 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 228 هزار تومانقیمت سکه گرمی849 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار404 هزار و ...

قیمت طلا و قیمت سکه امروز 98/07/06 تسنیم  ۱۳۹۸/۷/۶

قیمت طلا و قیمت سکه امروز 98/07/06ت افزایش نرخ تورم وجود ندارد.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 23 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم 4 میلیون و 14 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 58 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 259 هزار تومانقیمت سکه گرمی970 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار408 هزار و 4...

قیمت طلا و قیمت سکه امروز 98/07/02 تسنیم  ۱۳۹۸/۷/۲

قیمت طلا و قیمت سکه امروز 98/07/02مت آنلاین طلا و سکه در بازار نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 15 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم3 میلیون و 984 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 38 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 239 هزار تومانقیمت سکه گرمی879 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار407 هزار و 7...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/31 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۳۱

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/31 در سال جاری میلادی بوده است.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 74 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم3 میلیون و 994 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 78 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 279 هزار تومانقیمت سکه گرمی909 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار410 هزار و 7...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/30 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۳۰

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/30مت آنلاین طلا و سکه در بازار نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 61 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 10 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 65 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 267 هزار تومانقیمت سکه گرمی898 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار409 هزار و 60...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/27 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۲۷

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/2708 نرخ بهره را کاهش داده بود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 30 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم3 میلیون و 994 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 68 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 259 هزار تومانقیمت سکه گرمی869 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار407 هزار و 7...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/24 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۲۴

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/2488.7 دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 5 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم3 میلیون و 964 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 58 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 269 هزار تومانقیمت سکه گرمی909 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار404 هزار و 20...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/23 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۲۳

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/23بهره را کاهش خواهد داد یا نه.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 79 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 54 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 88 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 289 هزار تومانقیمت سکه گرمی899 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار410 هزار و 90...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/17 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۱۷

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/171507 دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 129 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 85 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 98 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 310 هزار تومانقیمت سکه گرمی909 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار414 هزار توم...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/16 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۱۶

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/161507 دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 108 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 74 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 98 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 309 هزار تومانقیمت سکه گرمی909 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار412 هزار و 3...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/13 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۱۳

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/131538 دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 114 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 54 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 98 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 299 هزار تومانقیمت سکه گرمی909 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار413 هز...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/12 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۱۲

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/121527 دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 89 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 44 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 98 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 299 هزار تومانقیمت سکه گرمی949 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار410 هزار و 7...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/05 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۵

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/0532.1 دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید3 میلیون و 958 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم3 میلیون و 954 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 98 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 299 هزار تومانقیمت سکه گرمی939 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار401 هزار و ...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/04 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۴

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/04542 دلار معامله می‌شود. نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 120 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 80 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 130 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 320 هزار تومانقیمت سکه گرمی900 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار415 ه...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/03 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۳

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/0326.9 دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 146 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 64 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 148 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 342 هزار تومانقیمت سکه گرمی950 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار416 هزار و ...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/02 تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۲

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/06/0237.6 دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 167 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 114 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 138 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 339 هزار تومانقیمت سکه گرمی949 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار419 هزار و...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/30 تسنیم  ۱۳۹۸/۵/۳۰

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/3003.9 دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 150 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 74 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 168 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 365 هزار تومانقیمت سکه گرمی959 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار414 ه...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/28 تسنیم  ۱۳۹۸/۵/۲۸

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/28508.4دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 170 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 84 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 189 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 394 هزار تومانقیمت سکه گرمی977 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار417 هزار و ...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/27 تسنیم  ۱۳۹۸/۵/۲۷

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/271513 دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 193 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 94 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 198 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 399هزار تومانقیمت سکه گرمی979 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار419 هزار و 7...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/26 تسنیم  ۱۳۹۸/۵/۲۶

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/261523 دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 174هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 94هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 188 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 389 هزار تومانقیمت سکه گرمی969 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار416 هزار و 50...

قیمت طلا، سکه و مثقال طلا امروز 23 مرداد 98 + جدول نامه  ۱۳۹۸/۵/۲۳

497.8دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 155227 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 074 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 228 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 419 هزار تومانقیمت سکه گرمی979هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار412...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/23 تسنیم  ۱۳۹۸/۵/۲۳

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/23497.8دلار معامله می‌شود.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 155227 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 074 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 228 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 419 هزار تومانقیمت سکه گرمی979هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار412...

قیمت طلا، سکه و مثقال طلا امروز 22 مرداد 98 نامه  ۱۳۹۸/۵/۲۲

ار تومان اعلام کرده‌اند.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 217 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 94 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 218 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 409 هزار تومانقیمت سکه گرمی959 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار419 ه...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/20 تسنیم  ۱۳۹۸/۵/۲۰

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/20ار تومان اعلام کرده‌اند.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 164هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 64هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 228هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 429هزار تومانقیمت سکه گرمی959 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار412هزار و 800تو...

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/19 تسنیم  ۱۳۹۸/۵/۱۹

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت مثقال طلا امروز 98/05/19ار تومان اعلام کرده‌اند.نوعقیمت لحظهقیمت سکه بهارآزادی طرح جدید4 میلیون و 205 هزار تومانقیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم4 میلیون و 114 هزار تومانقیمت نیم سکه بهارآزادی2 میلیون و 248 هزار تومانقیمت ربع سکه بهارآزادییک میلیون و 449 هزار تومانقیمت سکه گرمی959 هزار تومانقیمت هرگرم طلای 18 عیار417 هزار و...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان