سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای حوزه ارزی
واردات از محل ارز صادراتی انجام شود صبحانه آنلاین  ۱۳۹۸/۳/۲۲

واردات از محل ارز صادراتی انجام شودل اعتبار، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات خود را در حوزه ارزی تشریح کرد.در این جلسه که به ریاست عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - برگزار شد، گزارش عملکرد حوزه ارزی در دوره سال ۱۳۹۷ تا خرداد ماه ۱۳۹۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین عملکرد سامانه‌های نیما، رفع تعهدات ارزی و سنا، اقدامات مهم بانک م...

واردات از محل ارز صادراتی انجام شود پول نیوز  ۱۳۹۸/۳/۲۲

ل اعتبار، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات خود را در حوزه ارزی تشریح کرد.در این جلسه که به ریاست عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - برگزار شد، گزارش عملکرد حوزه ارزی در دوره سال ۱۳۹۷ تا خرداد ماه ۱۳۹۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین عملکرد سامانه‌های نیما، رفع تعهدات ارزی و سنا، اقدامات مهم بانک م...

بررسی روند برگشت ارز حاصل از صادرات و سیاست‌های تشویقی دولت ایلنا  ۱۳۹۸/۳/۲۲

بررسی روند برگشت ارز حاصل از صادرات و سیاست‌های تشویقی دولتسیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات خود را در حوزه ارزی تشریح کرد.در این جلسه که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد گزارش عملکرد حوزه ارزی در دوره سال ۱۳۹۷ تا خرداد ماه ۱۳۹۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عملکرد سامانه‌های نیما، رفع تعهدات ارزی و سنا، اقدامات مهم بانک مرکزی در کنترل ریال و اقدا...

بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی شبستان  ۱۳۹۸/۳/۲۲

بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزیسیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات خود را در حوزه ارزی تشریح کرد. در این جلسه که به ریاست دکتر عبدالناصر همتی برگزار شد گزارش عملکرد حوزه ارزی در دوره سال ۱۳۹۷ تا خرداد ماه ۱۳۹۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عملکرد سامانه‌های نیما، رفع تعهدات ارزی و سنا، اقدامات مهم بانک مرکزی در کنترل ریال ...

تاکید شواری پول و اعتبار بر تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات تسنیم  ۱۳۹۸/۳/۲۲

تاکید شواری پول و اعتبار بر تسهیل ورود ارز حاصل از صادراتل اعتبار، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات خود را در حوزه ارزی تشریح کرد.در این جلسه که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد گزارش عملکرد حوزه ارزی در دوره سال 1397 تا خرداد ماه 1398 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عملکرد سامانه های نیما، رفع تعهدات ارزی و سنا، اقدامات مهم بانک مرکزی در کنترل ریال و اقدامات س...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان