سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای صبحگاهی مواجه
وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح ۲۰ آبان اعلام شد مرور نیوز  ۵ روز پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح ۲۰ آبان اعلام شد جنوب به شمال نواب از پل جوادیه با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، مسیر شرق به غرب صدر از خروجی کامرانیه، در مسیر شرق ب...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در ۱۹ آبان اعلام شد مرور نیوز  ۱ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در ۱۹ آبان اعلام شد جنوب به شمال نواب از پل جوادیه با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا فاطمی و از گفتگو تا حکیم، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، مسیر شرق به غرب صدر از خروجی کا...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 18 آبان مرور نیوز  ۲ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 18 آبانمسیر جنوب به شمال نواب از چراغی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از آتی‌ساز تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از سبلان، مسیر شرق به غرب صدر از خروجی کا...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 14 آبان مرور نیوز  ۲ هفته پیش

وضعیت ترافیکی  بزرگراه های تهران در صبح 14 آبانمسیر جنوب به شمال نواب از چراغی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از آتی‌ساز تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از سبلان، مسیر شرق به غرب صدر از...

تشریح وضعیت ترافیکی امروز بزرگراه‌های پایتخت ایلنا  ۲ هفته پیش

تشریح وضعیت ترافیکی امروز بزرگراه‌های پایتختمسیر جنوب به شمال نواب از چراغی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از آتی‌ساز تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از سبلان، مسیر شرق به غرب صدر ا...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 آبان مرور نیوز  ۲ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 آبان مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.او در ادامه افزود: در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن دوست، محور جنوب به شمال چمران از تونل توحید تا گیشا، مسیر شرق به غرب صدر از شریعتی، در مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال بز...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 12 آبان مرور نیوز  ۲ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 12 آبانمسیر جنوب به شمال نواب از چراغی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور پایتخت در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از آتی‌ساز تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام ع...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 11 آبان مرور نیوز  ۳ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 11 آبانمسیر جنوب به شمال نواب از چراغی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از آتی‌ساز تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از سبلان، مسیر شرق به غرب صدر از خروجی ک...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 8 آبان اعلام شد مرور نیوز  ۳ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 8 آبان اعلام شد مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از امام علی (ع)، در مسیر شرق به غرب بابایی از پل امام علی (ع)، مسیر شرق به غرب رسالت از صیاد شیرازی، در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از ستاری و در مسیر غرب به شرق آزادراه از پل شرقی ...

ترافیک در محورهای غرب به شرق بزرگراه همت، حکیم و هاشمی رفسنجانی ایلنا  ۳ هفته پیش

ترافیک در محورهای غرب به شرق بزرگراه همت، حکیم و هاشمی رفسنجانیر مسیر جنوب به شمال نواب از 9دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، وی در ادامه افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از امام علی (ع)، در مسیر شرق به غرب بابایی از پل امام علی (ع)، مسیر شرق به غرب رسالت از صیاد شیرازی،...

وضعیت ترافیکی امروز معابر بزرگراهی پایتخت شبستان  ۳ هفته پیش

وضعیت ترافیکی امروز معابر بزرگراهی پایتختر مسیر جنوب به شمال نواب از 9دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور در ادامه افزود: در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن دوست، مسیر شرق به غرب صدر از شریعتی، در مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال بزرگراه یادگار اما...

وضعیت ترافیکی امروز معابر بزرگراهی پایتخت ایلنا  ۳ هفته پیش

وضعیت ترافیکی امروز معابر بزرگراهی پایتختر مسیر جنوب به شمال نواب از 9دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن دوست، مسیر شرق به غرب صدر از شریعتی، در مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام (ره) از جلال آل احمد، مسیر شرق...

وضعیت ترافیکی معابر تهران در صبح 20 مهر اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۲۰

وضعیت ترافیکی معابر تهران در صبح 20 مهر اعلام شد مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال در دو مقطع تونل توحید تا گیشا و از خروجی حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از خروجی امام علی (ع)، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، در مسیر شرق به غرب بزرگ...

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران شبستان  ۱۳۹۸/۷/۱۷

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهرانر مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن دوست، مس...

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران صبا ایران  ۱۳۹۸/۷/۱۷

ر مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن دوست، مسیر شرق به غرب صدر از پل دستواره...

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران ایلنا  ۱۳۹۸/۷/۱۷

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهرانر مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن دوست، مسیر شرق به غرب صدر از پل دستواره،...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 15 مهرماه اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۵

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 15 مهرماه اعلام شد مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در سه مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن دوست، مسیر شرق ...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 مهر اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۳

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 مهر اعلام شد مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: محور جنوب به شمال چمران در سه مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، مسیر شرق به غرب ...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 10 مهر مشخص شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۰

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 10 مهر مشخص شدر مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است. وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در سه مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن‌دوست، در مسیر...

آخرین وضعیت ترافیک معابر بزرگراهی پایتخت ایلنا  ۱۳۹۸/۷/۱۰

آخرین وضعیت ترافیک معابر بزرگراهی پایتختر مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در سه مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، در مسیر...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 9 مهر اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۹

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 9 مهر اعلام شدر مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است. وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال در دو مقطع تونل توحید تا گیشا و از خروجی حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیروی زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن‌دوست، در مسیر شرق به غرب بزرگراه ...

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز 7 مهر مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۷

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز 7 مهرر مسیر جنوب به شمال نواب از 9دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال در دو مقطع تونل توحید تا گیشا و از خروجی حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از خروجی امام علی (ع)، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن‌دوست، در مسیر شرق به غرب بزرگر...

آخرین وضعیت ترافیکی تهران در صبح 6 مهر مشخص شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۶

آخرین وضعیت ترافیکی تهران در صبح 6 مهر مشخص شد مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: محور جنوب به شمال چمران در سه مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نوبهار، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، در مسیر شرق به غرب ب...

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز دوم مهر مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۲

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز دوم مهر مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نوبهار، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام ...

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی تهران در 24 شهریورماه مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۲۴

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی تهران در 24 شهریورماه مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.او افزود: محور جنوب به شمال در دو مقطع تونل توحید تا گیشا و از خروجی حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از خروجی امام علی (ع)، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، در مسیر شرق به غرب بزرگراه زین&z...

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت خبرگزاری برنا  ۱۳۹۸/۶/۲۳

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتختر مسیر جنوب به شمال نواب از 9دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در سه مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نوبهار، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از رسالت، در مسیر شرق به غرب بز...

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت خبرگزاری برنا  ۱۳۹۸/۶/۲۰

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتختوب به شمال نواب از پل هلال احمر با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل امام علی (ع)، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از مس...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۷

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران اعلام شدوب به شمال نواب از پل هلال احمر با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال در دو مقطع تونل توحید تا گیشا و از خروجی حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از خروجی امام علی (ع)، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، در مسیر شرق به غرب بزرگ...

وضعیت ترافیکی معابر تهران در 13 شهریور اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۳

وضعیت ترافیکی معابر تهران در 13 شهریور اعلام شدوب به شمال نواب از پل هلال احمر با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل امام علی (ع)، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از م...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 12 شهریور مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۲

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 12 شهریور مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نوبهار، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از جانبازان، در مسیر ش...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان