سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای مقطع کارشناسی خواهد بود
آزمون کانون وکلا "فاقد شرایط قانونی" است صبا ایران  ۱۳۹۸/۷/۵

ود. منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ. حقوق جزای عمومی ـ. حقوق جزای اختصاصی ـ. حقوق مدنی ـ. آئین دادرسی مدنی ـ. آئین دادرسی کیفری ـ. امور حسبی ـ. حقوق ثبت ـ. فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).در متن دادخواست ارائه شده به رئیس ...

آزمون کانون وکلا 'فاقد شرایط قانونی' است سرپوش  ۱۳۹۸/۷/۵

آزمون کانون وکلا 'فاقد شرایط قانونی' استود. منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ حقوق مدنی ـ آئین‌ دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی کیفری ـ امور حسبی ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).در متن دادخواست ارائه شده به رئیس دادگاه‌...

آزمون کانون وکلا "فاقد شرایط قانونی" است تسنیم  ۱۳۹۸/۷/۵

آزمون کانون وکلا "فاقد شرایط قانونی" استود. منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ حقوق مدنی ـ آئین‌ دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی کیفری ـ امور حسبی ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).در متن دادخواست ارائه شده به رئیس دا...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان