سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای قانون بازار
حسینی مقدم عضو شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار شد اکو فارس  ۱۳۹۸/۵/۲۳

;عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران جایگزین قاسم محسنی شد.به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش‌خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و د...

حسینی مقدم عضو شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار شد ایلنا  ۱۳۹۸/۵/۲۳

حسینی مقدم عضو شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار شد;عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران جایگزین قاسم محسنی شد.به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش‌خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و د...

حسینی مقدم عضو شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار شد خبرگزاری فارس  ۱۳۹۸/۵/۲۳

حسینی مقدم عضو شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار شد‌عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران جایگزین قاسم محسنی شد. خاطرنشان می شود: به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی...

یک مازندرانی عضو جدید شورای عالی بورس کشور شد شمال نیوز  ۱۳۹۸/۵/۲۳

;عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران جایگزین قاسم محسنی شد.شایان ذکر است: به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر اموراقتصاد...

یک مازندرانی عضو جدید شورای عالی بورس شد شمال نیوز  ۱۳۹۸/۵/۲۳

;عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران جایگزین قاسم محسنی شد.شایان ذکر است: به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر اموراقتصاد...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان