سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای حجم بار
وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح ۲۰ آبان اعلام شد مرور نیوز  ۳ روز پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح ۲۰ آبان اعلام شد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از پل جوادیه با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، مسیر شرق به غرب صدر از خروجی کامرانیه...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در ۱۹ آبان اعلام شد مرور نیوز  ۴ روز پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در ۱۹ آبان اعلام شد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از پل جوادیه با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا فاطمی و از گفتگو تا حکیم، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، مسیر شرق به غرب ...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 18 آبان مرور نیوز  ۵ روز پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 18 آبانستاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از چراغی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از آتی‌ساز تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از سبلان، مسیر شرق به غرب ...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 14 آبان مرور نیوز  ۲ هفته پیش

وضعیت ترافیکی  بزرگراه های تهران در صبح 14 آبانستاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از چراغی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از آتی‌ساز تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از سبلان، مسیر شر...

تشریح وضعیت ترافیکی امروز بزرگراه‌های پایتخت ایلنا  ۲ هفته پیش

تشریح وضعیت ترافیکی امروز بزرگراه‌های پایتختستاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از چراغی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از آتی‌ساز تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از سبلان، مسیر ش...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 آبان مرور نیوز  ۲ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 آباناستاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.او در ادامه افزود: در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن دوست، محور جنوب به شمال چمران از تونل توحید تا گیشا، مسیر شرق به غرب صدر از شریعتی، در مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از امام علی (ع)، مسیر ...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 12 آبان مرور نیوز  ۲ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 12 آبانستاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از چراغی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور پایتخت در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از آتی‌ساز تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 11 آبان مرور نیوز  ۲ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 11 آبانستاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از چراغی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از آتی‌ساز تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از سبلان، مسیر شرق به غرب...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 8 آبان اعلام شد مرور نیوز  ۳ هفته پیش

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 8 آبان اعلام شد از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از امام علی (ع)، در مسیر شرق به غرب بابایی از پل امام علی (ع)، مسیر شرق به غرب رسالت از صیاد شیرازی، در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از ستاری و در مسیر غرب به شرق آزاد...

ترافیک در محورهای غرب به شرق بزرگراه همت، حکیم و هاشمی رفسنجانی ایلنا  ۳ هفته پیش

ترافیک در محورهای غرب به شرق بزرگراه همت، حکیم و هاشمی رفسنجانیی از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از 9دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، وی در ادامه افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از امام علی (ع)، در مسیر شرق به غرب بابایی از پل امام علی (ع)، مسیر شرق به غرب رسالت ...

وضعیت ترافیکی امروز معابر بزرگراهی پایتخت ایلنا  ۳ هفته پیش

وضعیت ترافیکی امروز معابر بزرگراهی پایتخت استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از 9دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن دوست، مسیر شرق به غرب صدر از شریعتی، در مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام (ره) از جلال آل...

وضعیت ترافیکی معابر تهران در صبح 20 مهر اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۲۰

وضعیت ترافیکی معابر تهران در صبح 20 مهر اعلام شد از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال در دو مقطع تونل توحید تا گیشا و از خروجی حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از خروجی امام علی (ع)، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، در مسیر ...

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران شبستان  ۱۳۹۸/۷/۱۷

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است. رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) ا...

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران صبا ایران  ۱۳۹۸/۷/۱۷

استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن دوست، مسیر شرق به غرب صد...

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران ایلنا  ۱۳۹۸/۷/۱۷

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن دوست، مسیر شرق به غرب صدر...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 15 مهرماه اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۵

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 15 مهرماه اعلام شدنشگاه شریف و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در سه مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن ...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 مهر اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۳

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 مهر اعلام شداستاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: محور جنوب به شمال چمران در سه مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، م...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 10 مهر مشخص شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۰

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 10 مهر مشخص شد استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است. وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در سه مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نیرو زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن&zwn...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 9 مهر اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۹

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 9 مهر اعلام شدانشگاه شریف و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است. وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال در دو مقطع تونل توحید تا گیشا و از خروجی حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل نیروی زمینی، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن‌دوست، در مسیر شرق ...

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز 7 مهر مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۷

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز 7 مهری از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از 9دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال در دو مقطع تونل توحید تا گیشا و از خروجی حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از خروجی امام علی (ع)، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن‌دوست، در مسیر ش...

آخرین وضعیت ترافیکی تهران در صبح 6 مهر مشخص شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۶

آخرین وضعیت ترافیکی تهران در صبح 6 مهر مشخص شداستاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی افزود: محور جنوب به شمال چمران در سه مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نوبهار، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، در مس...

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز دوم مهر مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۲

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز دوم مهر از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نوبهار، در محور جنوب به شما...

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی تهران در 24 شهریورماه مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۲۴

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی تهران در 24 شهریورماه از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.او افزود: محور جنوب به شمال در دو مقطع تونل توحید تا گیشا و از خروجی حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از خروجی امام علی (ع)، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، در مسیر شرق به غر...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۷

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران اعلام شدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از پل هلال احمر با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال در دو مقطع تونل توحید تا گیشا و از خروجی حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از خروجی امام علی (ع)، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از گلشن‌دوست، در مسیر ...

وضعیت ترافیکی معابر تهران در 13 شهریور اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۳

وضعیت ترافیکی معابر تهران در 13 شهریور اعلام شدری و در مسیر جنوب به شمال نواب از پل هلال احمر با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از پل امام علی (ع)، در محور جنوب به شمال بزرگراه ام...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 12 شهریور مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۲

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 12 شهریور از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نوبهار، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از جانب...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 9 شهریور مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۹

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 9 شهریور استاد معین و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در سه مقطع از تونل توحید تا گیشا، از حکیم تا همت و از سئول تا نمایشگاه، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نوبهار، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن‌دوس...

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز 6 شهریور اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۶

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز 6 شهریور اعلام شدیف و در مسیر جنوب به شمال نواب از پل هلال احمر با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نوبهار، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن‌دوست، در مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین از خروجی ام...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 5 شهریور مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۵

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 5 شهریور از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نوبهار، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع)...

وضعیت ترافیکی امروز صبح معابر تهران اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۳

وضعیت ترافیکی امروز صبح معابر تهران اعلام شد از شهیدان و در مسیر جنوب به شمال نواب از ۹ دی با حجم بار ترافیک صبحگاهی مواجه است.وی در ادامه افزود: محور جنوب به شمال چمران در دو مقطع از تونل توحید تا گیشا و از خروجی حکیم تا همت، در محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از نوبهار، در محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از گلشن‌دوست، در مسیر شرق ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان