سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای دارویی
وزارت بهداشت داروهای مورد علاقه قاچاقچیان را شناسایی کرد خبرگزاری برنا  ۱۳۹۸/۶/۲۲

وزارت بهداشت داروهای مورد علاقه قاچاقچیان را شناسایی کرد ضمن اشاره به دو پدیده در حوزه بازار سیاه و قاچاق دارویی اظهار کرد: پدیده قاچاق دارو به داخل و قاچاق دارو به خارج دو پدیده مهم در این بازار هستند که سازوکار خاص خود را دارند. سوداگران این حوزه بنا به دلایل و انگیزه‌ای که بر اساس سیاست‌های وزارت بهداشت ایجاد شده، اقدام می‌کنند.مدیر کل ...

شناسایی داروهای مورد علاقه قاچاقچیان از سوی وزارت بهداشت سلامت نیوز  ۱۳۹۸/۶/۲۲

شناسایی داروهای مورد علاقه قاچاقچیان از سوی وزارت بهداشت ضمن اشاره به دو پدیده در حوزه بازار سیاه و قاچاق دارویی اظهار کرد: پدیده قاچاق دارو به داخل و قاچاق دارو به خارج دو پدیده مهم در این بازار هستند که سازوکار خاص خود را دارند. سوداگران این حوزه بنا به دلایل و انگیزه‌ای که بر اساس سیاست‌های وزارت بهداشت ایجاد شده، اقدام می‌کنند.مدیر کل ...

اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور اتهام اصلی شبنم نعمت‌زاده سرپوش  ۱۳۹۸/۶/۲۱

اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور اتهام اصلی شبنم نعمت‌زادهسابق دولت یازدهم، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار می‌شود.اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در ...

جزئیات اتهامات شبنم نعمت زاده در اولین جلسه دادگاه چند ثانیه  ۱۳۹۸/۶/۲۱

جزئیات اتهامات شبنم نعمت زاده در اولین جلسه دادگاهت شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار می‌شود.، اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در...

انتشار جزییات اتهام اصلی شبنم نعمت‌زاده چند ثانیه  ۱۳۹۸/۶/۲۱

سابق دولت یازدهم، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار می‌شود.اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در ...

جزئیات اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور/۲۵ شهریور اولین جلسه دادگاه شبستان  ۱۳۹۸/۶/۲۱

جزئیات اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور/۲۵ شهریور اولین جلسه دادگاه منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است. اتهامات احمد رضا لشگری پور فرزند هوشنگ و شرکت تو...

دوشنبه هفته آینده اولین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور برگزار می‌شود ایلنا  ۱۳۹۸/۶/۲۱

دوشنبه هفته آینده اولین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور برگزار می‌شودم شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار می‌شود.اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال...

جزئیات اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور/ ۲۵ شهریور اولین جلسه دادگاه سرپوش  ۱۳۹۸/۶/۲۱

جزئیات اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور/ ۲۵ شهریور اولین جلسه دادگاهات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار می‌شود.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده د...

جزییات اتهامات شبنم نعمت زاده صبحانه آنلاین  ۱۳۹۸/۶/۲۱

جزییات اتهامات شبنم نعمت زادهم شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار می‌شود.اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در ا...

شبنم نعمت‌زاده به اخلال عمده در نظام اقتصادی متهم شد آفتاب نیوز  ۱۳۹۸/۶/۲۱

سابق دولت یازدهم، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار می‌شود.اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلا...

اولین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده تا ۴ روز دیگر شبکه ایران  ۱۳۹۸/۶/۲۱

ت شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار می‌شود. خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه نوشت: ...

دختر نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محاکمه می‌شود تسنیم  ۱۳۹۸/۶/۲۱

دختر نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محاکمه می‌شودم شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه (25 شهریور ماه) برگزار می‌شود. اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخل...

اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور اتهام اصلی شبنم نعمت‌زاده اکو فارس  ۱۳۹۸/۶/۲۱

سابق دولت یازدهم، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار می‌شود.اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلا...

اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور اتهام اصلی شبنم نعمت‌زاده خبرگزاری فارس  ۱۳۹۸/۶/۲۱

اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور اتهام اصلی شبنم نعمت‌زادهسابق دولت یازدهم، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام روز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار می‌شود. اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال د...

کمبود دارو در کشور وجود ندارد بهداشت نیوز  ۱۳۹۸/۶/۲۱

کمبود دارو در کشور وجود ندارددر برخی موارد مشکلی هم حس شده مربوط به اندک اقلام دارویی است که بخاطر نبود توجیه اقتصادی در کشور تولید نمی‌شود.وی با اشاره به اهمیت تجهیز و تقویت صنعت تولید دارو در کشور افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک کشور تمام عیار وارد کننده دارو در جهان محسوب می‌شد،ما حتی توانایی بسته‌...

ممنوعیت فروش دارو در داروخانه اینترنتی چند ثانیه  ۱۳۹۸/۶/۱۹

ممنوعیت فروش دارو در داروخانه اینترنتیی صادر می کنیم فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت غیردارویی است و شهروندان باید توجه کنند که نباید هیچ گونه دارویی در داروخانه اینترنتی به فروش برسد.وی با اشاره به محصولات مجاز برای فروش در داروخانه‌های اینترنتی، ادامه داد: محصولات آرایشی و بهداشتی، مکمل‌های تغذیه ای و ورزشی، شیر خشک، گیاهان دارویی به ...

ممنوعیت فروش دارو در داروخانه اینترنتی صبحانه آنلاین  ۱۳۹۸/۶/۱۹

ممنوعیت فروش دارو در داروخانه اینترنتیی صادر می کنیم فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت غیردارویی است و شهروندان باید توجه کنند که نباید هیچ گونه دارویی در داروخانه اینترنتی به فروش برسد.وی با اشاره به محصولات مجاز برای فروش در داروخانه‌های اینترنتی، ادامه داد: محصولات آرایشی و بهداشتی، مکمل‌های تغذیه ای و ورزشی، شیر خشک، گیاهان دارویی به ...

ممنوعیت فروش دارو در داروخانه اینترنتی سرپوش  ۱۳۹۸/۶/۱۹

ممنوعیت فروش دارو در داروخانه اینترنتیی صادر می کنیم فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت غیردارویی است و شهروندان باید توجه کنند که نباید هیچ گونه دارویی در داروخانه اینترنتی به فروش برسد.وی با اشاره به محصولات مجاز برای فروش در داروخانه‌های اینترنتی، ادامه داد: محصولات آرایشی و بهداشتی، مکمل‌های تغذیه ای و ورزشی، شیر خشک، گیاهان دارویی به ...

وزیر بهداشت: مشکلی برای تأمین داروی بیماران وجود ندارد سرپوش  ۱۳۹۸/۶/۱۸

وزیر بهداشت: مشکلی برای تأمین داروی بیماران وجود نداردیر بهداشت در گفت‌وگو با فارس در خصوص وضعیت موجودی دارویی کشور اظهار داشت: به رغم تحریم‌های ظالمانه و فشارهای آمریکا تمام تلاش خود را برای تأمین داروهای بیماران خصوصاً بیماران خاص به کار گرفته‌ایم و خدا را شکر می‌کنیم که مشکلی در خصوص تأمین داروی بیماران وجود ندارد و جای هیچ نگرانی نیست.وی با بیان ای...

راهکار برچیدن بازار غیر قانونی دارو صبحانه آنلاین  ۱۳۹۸/۶/۱۸

راهکار برچیدن بازار غیر قانونی دارواقی دارد، تصریح کرد: بازار ناصر خسرو یک بازار شبه دارویی است مثلا متادون و ریتالین در بازار شبه مواد مخدر عرضه می شوند. همچنین داروهایی که برای افزایش قد تبلیغ می شود و در لیست رسمی دارویی کشور نیستند و یا داروی خارجی که مشابه داخلی آن تولید می شود و به اشتباه، خارجی آن تجویز می شود، تقاضاهایی را ا...

وزیر بهداشت: مشکلی برای تأمین داروی بیماران وجود ندارد اکو فارس  ۱۳۹۸/۶/۱۸

داشت در گفت‌وگو با فارس در خصوص وضعیت موجودی دارویی کشور اظهار داشت: به رغم تحریم‌های ظالمانه و فشارهای آمریکا تمام تلاش خود را برای تأمین داروهای بیماران خصوصاً بیماران خاص به کار گرفته‌ایم و خدا را شکر می‌کنیم که مشکلی در خصوص تأمین داروی بیماران وجود ندارد و جای هیچ نگرانی نیس...

بازداشت دختر وزیر سابق صمت/ انحصار دارو و تحصیل مال نامشروع العالم فارسی  ۱۳۹۸/۶/۱۸

طبق گزارش عصر شهروند، رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت٬ بخشی از شرکت‌های اقماری خانواده نعمت زاده است که شبنم در کنار خواهرش (زینب) و مادرش (مریم بختیار) مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد.اتهام شبنم نعمت زاده چیست؟انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع جزییات پرونده شب...

شبنم نعمت زاده، دختر وزیر سابق صمت بازداشت شد + جزئیات شمال نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۸

طبق گزارش عصر شهروند، رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت٬ بخشی از شرکت‌های اقماری خانواده نعمت زاده است که شبنم در کنار خواهرش (زینب) و مادرش (مریم بختیار) مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد. اتهام شبنم نعمت زاده چیست؟انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع جزییات پروند...

تشدید نظارت بر عرضه دارو با نهایی شدن سامانه «تی تک» شبستان  ۱۳۹۸/۶/۱۷

تشدید نظارت بر عرضه دارو با نهایی شدن سامانه «تی تک»اقی دارد، تصریح کرد: بازار ناصر خسرو یک بازار شبه دارویی است مثلا متادون و ریتالین در بازار شبه مواد مخدر عرضه می شوند . همچنین داروهایی که برای افزایش قد تبلیغ می شوند و در لیست رسمی دارویی کشور نیستند و یا داروی خارجی که مشابه داخلی آن تولید می شود و به اشتباه، خارجی آن تجویز می شود، تقاضاهایی را...

افزایش محدودیت برای واردات دارو/ فعالیت ۷۰ کارخانه مواد اولیه دارویی در کشور سلامت نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۷

افزایش محدودیت برای واردات دارو/ فعالیت ۷۰ کارخانه مواد اولیه دارویی در کشورد کشور می‌شود.وی تصریح کرد: تولید مواد اولیه دارویی را در اولویت برنامه‌های پژوهشی و تولیدی خود قرار داده ایم تا از این طریق، هم ارزبری کمتری داشته و هم در حوزه صادرات دارو حرف‌های بیشتری برای گفتن خواهیم داشت. در عین حال از خام‌فروشی نیز جلوگیری کرده و بستر اشتغال نیروهای نخبه ر...

بهبود عملکرد قلب و عروق با این گیاه بهداشت نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۷

بهبود عملکرد قلب و عروق با این گیاهان یکی از مهم ترین و پرفروشترین گیاهان ادویه ای و دارویی در جهان به شمار می رود. به گزارش بهداشت نیوز تاکنون طیف گسترده ای از ترکیبات فعال دارویی شامل اسانس، گلیکوزیدهای فنلی، فلاونوئیدها، تانن ها، استرول ها و ویتامین ها از مرزنجوش شناسایی و جداسازی شده است.گیاه مرزنجوش ع...

افزایش محدودیت برای واردات دارو/ فعالیت ۷۰ کارخانه مواد اولیه دارویی در کشور خبرگزاری فارس  ۱۳۹۸/۶/۱۶

افزایش محدودیت برای واردات دارو/ فعالیت  ۷۰ کارخانه مواد اولیه دارویی در کشورتصاد کشور می‌شود. وی تصریح کرد: تولید مواد اولیه دارویی را در اولویت برنامه‌های پژوهشی و تولیدی خود قرار داده ایم تا از این طریق، هم ارزبری کمتری داشته و هم در حوزه صادرات دارو حرف‌های بیشتری برای گفتن خواهیم داشت. در عین حال از خام‌فروشی نیز جلوگیری کرده و بستر اشتغال نیروهای نخبه را نیز فراهم می‌...

اجازه واردات داروهای دارای مشابه داخلی را به هیچ عنوان نمی دهیم مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۶

اجازه واردات داروهای دارای مشابه داخلی را به هیچ عنوان نمی دهیم«تی تک»، برکناری افراد ناسالم در نظام دارویی و به‌کارگیری پاکیزه‌ترین مدیران در حوزه دارویی به‌سوی شفافیت بیشتر حرکت می‌کنیم.وی تصریح کرد: از واردات داروهای برند که تولید داخلی را لگدمال می‌کنند، جلوگیری کرده‌ایم و رسانه‌ها و به‌ویژه صدا و سیما بای...

وزیر بهداشت: سلامت مردم را قربانی صرفه‌جویی ارزی و ریالی نخواهیم کرد شبکه ایران  ۱۳۹۸/۶/۱۵

«تی تک»، برکناری افراد ناسالم در نظام دارویی و به‌کارگیری پاکیزه‌ترین مدیران در حوزه دارویی به‌سوی شفافیت بیشتر حرکت می‌کنیم.وی تصریح کرد: از واردات داروهای برند که تولید داخلی را لگدمال می‌کنند، جلوگیری کرده‌ایم و رسانه‌ها و به‌ویژه صدا و سیما بای...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان