سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای سنگدال
حمل و نقل عمومی باید اولویت اول مدیریت شهری باشد ایلنا  ۱۳۹۷/۱۲/۷

حمل و نقل عمومی باید اولویت اول مدیریت شهری باشد علامت عمودی ترافیک خواسته اند؟ مردم از ما جدول و سنگدال خواسته اند؟ مردم از ما نرده و گاردریل خواسته اند؟ مردم از ما تعریض خیابان خواسته اند؟ مردم از ما پل عابر پیاده خواسته اند؟ مردم از ما اتوبان خواستند؟ روگذر و زیرگذر و تقاطع غیرهمسطح خواستند؟ امانی خواسته مردم تهران را توسعه حمل و نقل عمومی دا...

توسعه حمل و نقل عمومی در اولویت قرار گیرد شبستان  ۱۳۹۷/۱۲/۷

علامت عمودی ترافیک خواسته اند؟ مردم از ما جدول و سنگدال خواسته اند و یا نرده و گارد ریل، تعریض خیابان و یا پل عابر پیاده، اتوبان، رو گذر، زیر گذر و تقاطع غیر همسطح خواسته اند؟   رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه مردم توسعه حمل و نقل عمومی را از ما خواسته اند، گفت: توسعه مترو...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان