اخبار مرتبط با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران

اعلام آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران  به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد رازقی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور درباره وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از ستاری، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از جناح، مسیر... ۱۳۹۸/۷/۱۷
وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 15 مهرماه اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۵

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 15 مهرماه اعلام شدبه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح روز دوشنبه، 15 مهرماه اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه همت از سردار کبیری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 مهر اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۳

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 13 مهر اعلام شدبه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح روز شنبه، 13 مهرماه اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از ستاری، محور غرب به شرق...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 10 مهر مشخص شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۱۰

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 10 مهر مشخص شدبه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح روز چهارشنبه، 10 مهرماه گفت: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از اشرفی اصفهانی، محور غرب...

آخرین وضعیت ترافیک معابر بزرگراهی پایتخت ایلنا  ۱۳۹۸/۷/۱۰

آخرین وضعیت ترافیک معابر بزرگراهی پایتختبه گزارش ایلنا، سرهنگ محمد رازقی درباره وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران در صبح روز چهارشنبه، دهم مهرماه اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از اشرفی اصفهانی، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 9 مهر اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۹

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح 9 مهر اعلام شدبه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح روز سه‌شنبه، 9 مهرماه اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از باکری، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از ستاری، محور غرب...

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز 7 مهر مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۷

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز 7 مهربه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور پایتخت درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح روز یک‌شنبه، 7 مهرماه گفت: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از کبیری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به...

آخرین وضعیت ترافیکی تهران در صبح 6 مهر مشخص شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۶

آخرین وضعیت ترافیکی تهران در صبح 6 مهر مشخص شدبه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی، رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فاتب ، درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح روز شنبه (6 مهر ماه) اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از اشرفی اصفهانی،...

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز دوم مهر مرور نیوز  ۱۳۹۸/۷/۲

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز دوم مهربه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح روز سه‌شنبه، 2 شهریور گفت: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل،...

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی تهران در 24 شهریورماه مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۲۴

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی تهران در 24 شهریورماهبه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح روز یکشنبه 24 شهریور‌ اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از کبیری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل،...

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت خبرگزاری برنا  ۱۳۹۸/۶/۲۳

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ سرهنگ محمد رازقی درباره وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران در صبح روز ‌شنبه، بیست و سوم شهریورماه گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور...

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت خبرگزاری برنا  ۱۳۹۸/۶/۲۰

آخرین وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ سرهنگ محمد رازقی درباره وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران در صبح روز چهارشنبه، بیستم شهریورماه گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۷

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران اعلام شدبه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح روز یکشنبه، 17 شهریور گفت: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از کبیری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه...

وضعیت ترافیکی معابر تهران در 13 شهریور اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۳

وضعیت ترافیکی معابر تهران در 13 شهریور اعلام شدبه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح روز چهارشنبه، 13 شهریور گفت: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 12 شهریور مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۱۲

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 12 شهریوربه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح سه‌ شنبه 12 شهریورماه اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل،...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 9 شهریور مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۹

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 9 شهریوربه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور پایتخت درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح روز ‌شنبه، 9 شهریور گفت: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از اشرفی اصفهانی، محور...

وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی شهر تهران شبکه ایران  ۱۳۹۸/۶/۶

سرهنگ محمد رازقی اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه شیخ فضل الله از خروجی تیموری، مسیر غرب به شرق آزادی از دانشگاه شریف و در مسیر جنوب به شمال نواب از پل هلال احمر...

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز 6 شهریور اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۶

وضعیت ترافیکی تهران در صبح روز 6 شهریور اعلام شدبه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور پایتخت درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح روز چهارشنبه 6 شهریور گفت: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 5 شهریور مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۵

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 5 شهریوربه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح سه‌شنبه، 5 شهریور گفت: محور غرب به شرق بزرگراه همت از جنت‌آباد، محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب...

وضعیت ترافیکی امروز صبح معابر تهران اعلام شد مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۳

وضعیت ترافیکی امروز صبح معابر تهران اعلام شدبه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور پایتخت درخصوص وضعیت ترافیکی معابر تهران در صبح یکشنبه، 3 شهریور اظهار کرد: محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از کاشانی، محور غرب به شرق بزرگراه همت از کبیری، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه...

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 2 شهریور مرور نیوز  ۱۳۹۸/۶/۲

وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در 2 شهریوربه گزارش مرور نیوز، سرهنگ محمد رازقی ، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور پایتخت درخصوص وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در صبح ‌شنبه 2 شهریور گفت:محور غرب به شرق بزرگراه حکیم از یادگار امام (ره)، محور غرب به شرق بزرگراه همت از سردار جنگل، محور غرب به شرق بزرگراه هاشمی رفسنجانی از اشرفی اصفهانی،...

آگهی استخدام مهندس - استخدام امروز 22 مرداد 98 کندو  ۱۳۹۸/۵/۲۲

اگهی استخدام امروز شغل مهندس در سراسر کشور در زیر قابل مشاهده است.برای مشاهده متن کامل آگهی های استخدام امروز روی عنوان آن کلیک نمایید:استخدام مهندس شیمی در یک شرکت فنی و مهندسی در البرزاستخدام کارشناس کنترل پروژه در یک شرکت تولیدی در شیرازاستخدام مهندس کنترل و ابزار دقیق در تهراناستخدام حسابدار و مهندس...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان
اخبار در سایت شما
سایتهای خبری تحت پوشش