اس ام اس

اس ام اس اربعین صفحه ۱
بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد / دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد دلش چون کربلا کوی حسین است و نمی داند / که همچون دوردستان آروزی کربلا دارد به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید / به هر جا هست زینب رو به سوی کربلا دارد
باز دلم خون شد و چشمم گریست / آنکه درین روز چون من نیست کیست؟ باز دگر باره رسید اربعین / جوش زند خون حسین از زمین
جهان شد از چه رو کانون ماتم / مگر از نو عزای شاه دین است حسین آن کو به راه حق پرستی / چو بابش فرد بی مثل و قرین است ز هفتاد و دو قربانی که او داد / ز یزدان در خور صد آفرین است
اربعین آمد و اشگم ز بصر می آید گوییا زینب محزون ز سفر می آید باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست کز اسیران ره شام خبر می آید اربعین حسینی برشما تسلیت باد
بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد دلش چون کربلا کوی حسین است و نمی داند که همچون دوردستان آروزی کربلا دارد به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید به هر جا هست زینب رو به سوی کربلا دارد اربعین حسینی تسلیت باد.
تمام یاس هایت را به شام از کربلا بردم چو برگشتم برایت یک چمن نیلوفر آوردم مسافر از برای یار سوغات آورد اما من از شام بلا داغ سه ساله دختر آوردم اربعین حسینی تسلیت باد.
تا قیامت نرود نقش تو از لوح ضمیر حیرتم کشت، بگو این چه معماست حسین گر چه شد جوهر عشق از قلم عاطفه پاک رقم مِهر تو بر صفحه دل هاست حسین اربعین حسینی تسلیت باد.
دیده خونبار دارد آسمان کربلا هست تا در انتظار کاروان کربلا روز و شب در انتظار مقدمِ آلِ علی ست تشنه کامی ها به دشتِ بیکران کربلا اربعین حسینی تسلیت باد.
صد نوا خیزد ز نای نینوایت یا حسین نغمه های عشق باشد در نوایت یا حسین می زند آتش به قلب دوستانت دم به دم داستان جانگداز کربلایت یا حسین اربعین حسینی تسلیت باد.
چشم گریان سویت از شام خراب آورده ام / خیز، ای لب تشنه از بهر تو آب آورده ام گر بپرسی داغ تو با سینه خواهر چه کرد / قامت خم گشته یی بهر جواب آورده ام
جابرا اشک فشان ناله بزن زمزمه کن / گریه با فاطمه از داغ بنی فاطمه کن در حریم پسر فاطمه یاد از همه کن / روی از گوشة گودال سوی علقمه کن
آیینه شدی تا که خدا در تو درخشید / خورشیدترین حادثه ها در تو درخشید بر دوست همان روز که با حنجره ی خون / گفتی تو «بلی» کرب و بلا در تو درخشید
سفر کردم به دنبال سر تو / سپر بودم برای دختر تو چهل منزل کتک خوردم برادر / به جرم این که بودم خواهر تو . . .
گوش کن بانگ جرس از دل صحرا آید ناله ای سخت جگر سوز و غم افزا آید پیشباز اسرا دختر زهرا آید به گمانم ز سفر زینب کبرا آید
بلبلان آمده گل ها همه پرپر گشتند / حرم الله دوباره به حرم برگشتند زائر پیکر صد پارة بی سر گشتند / همگی دور مزار علی اکبر گشتند
دلا کوی حسین عرش زمین است / مطاف و کعبه دل ها همین است اگر خیل شهیدان حلقه باشند / حسین بن علی، آن را نگین است اربعین حسینی تسلیت باد.
دل ما در پی آن کاروان است / که از کرب و بلا، با غم روان است چه زنجیری به دست و بازوان است / که گریان دیده روح الامین است به یاد کربلا دل ها غمین است / دلا خون گریه کن چون اربعین است
اربعین است اربعین کربلاست / هر طرف غوغایی از غم ها به پاست گویی از آن خیمه های نیم سوز / خود صدای العطش آید هنوز اربعین حسینی تسلیت باد.
کربلایت بار دیگر منزل زینب شده / در عزای اربعینت جان او بر لب شده او که شمع محفل شمس و قمر، وان غنچه بود / بعد از این پروانه ی هجده گل و کوکب شده
دوستان با من و دل ناله و فریاد کنید / آه را با نفس از حبس دل آزاد کنید اربعین آمده تا از شهدا یاد کنید / گریه بر زخم تن حضرت سجاد کنید . . .
بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد / دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد به یاد کاروان اربعینی با گریه می گوید / همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد
غرق تلاطم شده بحر محیط / یک سره درد است بساط بَسیط شد چهلم روز عزای حسین / جان جهان باد فدای حسین فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد
بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن / جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن / جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین . . .
بار بگشایید اینجا کربلاست / آب و خاکش با دل و جان آشناست اربعین است اربعین کربلاست / هر طرف غوغایی از غم ها به پاست
بسوز ای دل که امروز اربعین است / عزای پور ختم المرسلین است قیام کربلایش تا قیامت / سراسر درس، بهر مسلمین است اربعین حسینی تسلیت باد
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها