اس ام اس

اس ام اس فلسفی و جملات زیبا صفحه ۱
قطاری سوی خدا می رفت و همه ی مردم سوار شدند اما وقتی به بهشت رسیدند همگی پیاده شدند و فراموش کردند که مقصد خدا بود نه بهشت . . .
جملات زیبای بزرگان نادان را از هر طرفی بنویسید نادان است . . .
آن نـــعـمـت نـــصـیـب مـاسـت کـه قـــدرش را مـی دانـــیـم وگــرنه از صـــورت زیـــبـا بــــرای کـــور چـــه حـــاصـل . . .
بهترین جملات فلسفی مشکل این نیست که تعداد احمق ها زیاد است ،مشکل در توزیع نامناسب آن هاست (مارک تواین)
خــاطـرات خـــیـلی عـــجـیـبند گـــاهـی اوقــات مــی خـــنـدیـم ، بـه روزهــای کـه گــریـه مـی کـردیم گـــاهی گــریه مــی کـــنـیم ؛ به یــاد روزهــایــی که می خــندیـدیـم . . .
کلید همه کارها صبر است شما جوجه را با صبر کردن از تخم مرغ به دست آورید، نه با شکستن آن. ((آرنولد گلاسو))
چــه بــسیارند اشــخـاصى کــه تــنها بــا صــداى کــلنـگ گـــورکـن از خـــواب بــــیـدار مــیـشـونـد . . .
همیشه به قلبت توجه کن بااینکه سمت چپه ، اما همیشه راست میگه . . .
هر انسان بیشتر از آنکه از دشمنان خود ضربه ببیند از دوستان نادان خود میبیند . . .
پرنده ای که بال و پرش ریخته باشد مظلومیت خاصی دارد باز گذاشتن در قفسش توهینی است به او در قفس را ببند تا زندان دلیل زمینگیر شدنش باشد ، نه پر و بال ریخته اش . . .
نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر شوند و نه چندان درشتی ، که از تو سیر شوند . . .
شخصیت آدمها را از طریق کردارشان توصیف کنید تا هرگز فریب گفتارشان را نخورید . . .
شکست بخشی از زندگیست اگر شکست نخورید ، نمی آموزید و اگر نیاموزید ، هرگز تغییر نخواهید کرد . . .
در مسابقه بین موش و گربه معمولا موش برنده است زیرا گربه برای غذا میجنگد و موش برای زندگی نتیجه اخلاقی : ترس از دست دادن همیشه بهتر از میل به افزایش است . . .
پیری مانعی برای عشق نیست . اما عشق تا حدی مانع از پیری است . . .
گـــاه آنــچـه مـصیـبتـی بــــزرگ بــه نـــظـر مـی رســد بـــه عـــظـیم تـرین خـــیـر و صــلاح زنـــدگـیمان تـــبدیـل می شــود . . .
بزرگترین عبادت لبخند به پسرک کفاشی است که نان آور خانه است که به جای کیف قاپی کفش آدم های پولداری را برق می زند . . .
هر شخص موفق یا داستان دردناک و هر داستان دردناک ، یک پایان موفقیت آمیز دارد بنابراین سختی ها را بپذیر و برای موفقیت آماده شو . . .
آنـچــه سـرنوشت زندگـــی مــا را تعـــیین می کـــند تصـــمیم ماســت ، نه شـــرایـط . . .
جبران آنچه به سبب خاموش ماندنت به دست نیاورده ای آسان تر است از به دست آوردن آنچه به گفتن از دست داده ای . . .
پیچ و خم جاده پایان راه نیست مگر اینکه شما از آن امتناع بورزید . . .
هرگز با احمق ها بحث نکنید آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند (مارک تواین)
انسان ها همه گلها را چیدند و کشتند اما گل خشخاش انتقام همه آنها را یکجا گرفت . . . ()
تولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن بنگر در این فاصله چه کردی گرما بخشیدی ؟ یا سوزاندی . . . ؟
روابط خوب مانند عقربه های ساعت هستند آنها فقط گاهی اوقات همدیگر را ملاقات میکنند اما همیشه باهم هستند . . .
شاید ریاضی امکان منها کردن عشق و جمع کردن محبت را نداشته باشد اما این را یاد میدهد که هر مساله ای یک راه حل خواهد داشت . . .
خاکستر سیگار : امروز من خود را میسوزانم به خاطر تو فردا تو خواهی سوخت به خاطر من . . .
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها