ندا -
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۱ فروردین ۱۳۶۴
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۱ فروردین ۱۳۶۴
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
متاهل
تحصیلات
فوق دیپلم
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
تعداد فرزندان
۱