سیدمهدی سلیمانی
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۶ بهمن ۱۳۶۳
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۶ بهمن ۱۳۶۳
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
متاهل
تحصیلات
فوق دیپلم
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام