هاله عافیت پور
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۱۶ خرداد ۱۳۳۷
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۱۶ خرداد ۱۳۳۷
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر