برس صنعت پاسارگاد مهندس زارع
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۸ دی ۱۳۴۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۸ دی ۱۳۴۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
موبایل
09122787949
تلفن
07294722415
اطلاعات دیگر