تک یالقیز
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۱۵ آبان ۱۳۶۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۱۵ آبان ۱۳۶۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر