دانه ی سیب
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۱
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر