علی عبدالله زاده
اطلاعات
مکان:
ایران
تاریخ تولد:
یکشنبه،۱ فروردین ۱۳۱۰
عکسها
۱ آلبوم

اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۱ فروردین ۱۳۱۰
محل
تهران
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
موبایل
09128408509
تلفن
88427875
اطلاعات دیگر