غبار ...
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۱۳ آذر ۱۳۵۳
عکسها
۳ آلبوم

اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۱۳ آذر ۱۳۵۳
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر