یاشار فاتحی
اطلاعات
تاریخ تولد:
سه‌شنبه،۴ دی ۱۳۶۳
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
سه‌شنبه،۴ دی ۱۳۶۳
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر