مهدی نصر
اطلاعات
مکان:
ایران
تاریخ تولد:
یکشنبه،۱۶ فروردین ۱۳۶۰
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۱۶ فروردین ۱۳۶۰
محل
اصفهان
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
متاهل
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم