مرسده زیرک
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۱ فروردین ۱۳۶۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۱ فروردین ۱۳۶۵
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
فوق لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر