نفس عطایی
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۷ دی ۱۳۶۳
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۷ دی ۱۳۶۳
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
دیپلم
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر