آرام راد
اطلاعات
تاریخ تولد:
دوشنبه،۸ شهریور ۱۳۶۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۸ شهریور ۱۳۶۱
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
دیپلم
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
رنگ مو
قهوه ای
رنگ چشم
قهوه ای تیره
مذهب
اسلام
سیگار
سیگاری