دکتر محسن دریا
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۱ فروردین ۱۳۶۰
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۱ فروردین ۱۳۶۰
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
دکترا
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم