شایان *******
اطلاعات
تاریخ تولد:
دوشنبه،۱۶ شهریور ۱۳۴۹
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۱۶ شهریور ۱۳۴۹
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
متاهل
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم