ملیکا جون
اطلاعات
مکان:
ایران
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۷ آبان ۱۳۶۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۷ آبان ۱۳۶۵
محل
مشهد
اطلاعات مکانی
تحصیلات
دیپلم
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر