علی شریعتی
اطلاعات
تاریخ تولد:
سه‌شنبه،۷ دی ۱۳۶۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
سه‌شنبه،۷ دی ۱۳۶۱
اطلاعات مکانی
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
سیگار
اصلا اهل دود نیستم