اصغر معینی
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۲ آذر ۱۳۳۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۲ آذر ۱۳۳۵
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
متاهل
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
رنگ مو
سفید
رنگ چشم
میشی
تعداد فرزندان
۲