مانی گرگانی
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۸ شهریور ۱۳۵۹
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۸ شهریور ۱۳۵۹
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
سیگار
اصلا اهل دود نیستم