سمیرا ت
اطلاعات
مکان:
ایران
تاریخ تولد:
یکشنبه،۷ اردیبهشت ۱۳۶۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۷ اردیبهشت ۱۳۶۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم