فرزان غفاری
اطلاعات
مکان:
ایران
تاریخ تولد:
جمعه،۲۳ شهریور ۱۳۵۸
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۲۳ شهریور ۱۳۵۸
محل
تهران
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
موبایل
091906224711
اطلاعات دیگر
مذهب
زرتشتی
سیگار
سیگاری