امیر میاوقی
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۲ فروردین ۱۳۶۴
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۲ فروردین ۱۳۶۴
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
موبایل
09148225704
تلفن
09144434526
اطلاعات دیگر