امان ظاهر
اطلاعات
تاریخ تولد:
دوشنبه،۲۴ مهر ۱۳۶۸
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۲۴ مهر ۱۳۶۸
محل
کابل
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
زیر دیپلم
اطلاعات تماس
موبایل
0799288284
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام