علی دانایی
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۱۰ مهر ۱۳۵۴
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۱۰ مهر ۱۳۵۴
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر