داده پرداز پویای شریف
اطلاعات
مکان:
ایران
تاریخ تولد:
یکشنبه،۱ فروردین ۱۳۱۰
عکسها
۱ آلبوم

نمونه پروژه های داده پرداز
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۱ فروردین ۱۳۱۰
محل
تهران
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
تلفن
02188659468-70
اطلاعات دیگر