هرایر هاکوپیان
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۱۸ مرداد ۱۳۵۷
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۱۸ مرداد ۱۳۵۷
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
زیر دیپلم
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
مسیحیت
سیگار
سیگاری