علیرضا ج
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۱ فروردین ۱۳۶۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۱ فروردین ۱۳۶۵
اطلاعات مکانی
تحصیلات
لیسانس
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم