باران وفا
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۱۵ فروردین ۱۳۷۲
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۱۵ فروردین ۱۳۷۲
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
تحصیلات
زیر دیپلم
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم