علی شکیب
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۷ شهریور ۱۳۴۲
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۷ شهریور ۱۳۴۲
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر