رضا عابر
اطلاعات
مکان:
ایران
تاریخ تولد:
دوشنبه،۱ شهریور ۱۳۴۴
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۱ شهریور ۱۳۴۴
اطلاعات مکانی
تحصیلات
فوق دیپلم
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام
سیگار
اصلا اهل دود نیستم