امید صمدی
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۶
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۶
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر