پامنیوز پام نیوز
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۳ تیر ۱۳۵۲
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۳ تیر ۱۳۵۲
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر